nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.02.2019 EU-Parlement keurt handelsakkoord met Singapore goed

Met een grote meerderheid heeft het Europees Parlement zijn zegen gegeven aan het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Singapore. Het vrijhandelsakkoord zal binnen vijf jaar zo goed als alle nu nog bestaande tarieven afschaffen in de handel tussen de EU en Singapore. De handel in diensten wordt geliberaliseerd, terwijl Europese bedrijven zich mee in de strijd zullen kunnen werpen om in Singapore openbare aanbestedingen binnen te halen. Europese streekproducten worden beschermd tegen namaak, arbeidsrechten worden versterkt en het milieu gevrijwaard.

Het akkoord werd door de plenaire vergadering van het parlement in Straatsburg goedgekeurd met 425 stemmen voor, 186 tegen en 41 onthoudingen. Het gaat om het eerste bilaterale verdrag van de Europese Unie met een land van de Zuidoost-Aziatische ASEAN-staten. Volgens de parlementsleden kan het verdrag als blauwdruk dienen voor toekomstige verdragen met Zuidoost-Azië, tegen de achtergrond van een wegsmeltend vertrouwen in de Verenigde Staten als betrouwbare handelspartner.

Naast het handelsverdrag werd ook een apart akkoord goedgekeurd dat een procedure in het leven roept om geschillen tussen staten en investeerders te beslechten. De in het verleden fel bekritiseerde procedure werd immers beschouwd als ondemocratisch omdat er gewerkt werd met arbitrage door speciaal aangeduide rechters (het ISDS-mechanisme). De nieuwe procedure zal gebruikmaken van rechtbanken met onafhankelijke rechters.

Een derde tekst, een partnerschapsakkoord dat de samenwerking tussen de EU en Singapore uitbreidt naar andere domeinen dan handel, werd eveneens door het parlement goedgekeurd. Het handelsverdrag moet nog groen licht krijgen van de Europese lidstaten. De investeringsbescherming en het partnerschapsakkoord moeten ook in elk EU-land apart worden geratificeerd.

Volgens Europees parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) is met deze goedkeuring door het Europees Parlement een grote stap gezet. “Singapore is vandaag al de belangrijkste partner van de EU in Zuidoost-Azië. Dit akkoord kwam er na negen jaar onderhandelen en we verwachten dat dit ook de weg zal openen voor akkoorden met andere landen in de regio”, stelt ze. Vandaag exporteren al 50.000 bedrijven naar Singapore, waarvan meer dan 80 procent kmo is.

Het akkoord moet ook grote kansen bieden aan Europese landbouwers. “Het land heeft zo goed als geen landbouwsector en importeert bijna al zijn voeding. Zeker voor appelen en peren liggen er kansen. Dat is goed nieuws voor onze boeren die moeite hebben met nieuwe afzetmarkten na de Ruslandboycot. Als onze Europese boeren bij hun productie voldoende rekening houden met de keuze en voorkeur van de Aziatische consument, kunnen ze het potentieel van deze markt zeker benutten”, stelt Vautmans.

Bron: Eigen verslaggeving/Belga

Volg VILT ook via