nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.12.2018 EU-parlement ondervraagt Commissie over varkenspest

Donderdag sprak EU-commissaris Andriukaitis het Europees Parlement toe over de verspreiding van de Afrikaanse varkenspest. Dat deed hij op verzoek van de landbouwcommissie, die hierover een vraag indiende. Het Parlement bevroeg de commissaris zowel over maatregelen om de verdere verspreiding van de ziekte tegen te gaan, als over de economische gevolgen voor de sector. Met de antwoorden heeft Europarlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) vrede: “Men probeert belangrijke handelspartners te overtuigen om rekening te houden met het regionale karakter van de ziekte en de restricties daarom niet telkens voor het volledige land te laten gelden.” Dat is van belang voor de situatie in België, waar besmette evers gevonden zijn in de provincie Luxemburg terwijl de varkensproductie zich vooral concentreert in Vlaanderen.

Al drie maanden houdt de Afrikaanse varkenspest de Belgische varkenssector in een wurggreep sinds de vaststelling van de ziekte in de provincie Luxemburg. Hoewel het virus alleen wilde zwijnen besmet heeft, vaardigden een aantal derde landen toch een embargo uit voor de import van Belgisch varkensvlees. “Ik stelde de Europese Commissie daarover twee maanden geleden al een schriftelijke vraag, meer bepaald over het terugwinnen van afzetmarkten en het werken met regionale exportcertificaten”, vertelt Europarlementslid Vautmans.

Bevoegd EU-commissaris Vytenis Andriukaitis benadrukte dat er nog steeds actief gesproken wordt met de belangrijke handelspartners van België om de restricties op varkensvlees een halt toe te roepen, “iets wat trouwens ook gebeurt op Belgisch niveau”, weet Hilde Vautmans. “Men probeert deze landen daarbij vooral te overtuigen om rekening te houden met het regionale karakter van de ziekte en de restricties daarom niet telkens voor het volledige land te laten gelden. Dit ligt niet altijd even gemakkelijk op politiek vlak maar laten we hopen dat deze economische diplomatie verder zijn vruchten afwerpt en ook landen als China hun importverbod snel laten vallen.” Twee andere landen, India en Maleisië, hebben hun grens vrij snel weer heropend voor Belgisch varkensvlees.

Naast de economische consequenties van de Afrikaanse varkenspest sprak de commissaris ook over het verlenen van financiële steun aan boeren die negatieve gevolgen ondervinden van de ziekte. Ook wetenschappelijk onderzoek en preventie krijgen de nodige steun. Vautmans: “Ik ben heel blij dat de Commissie hiervoor 95 miljoen euro heeft vrijgemaakt. Inzetten op bioveiligheid, preventie en noodzakelijk wetenschappelijk onderzoek zijn cruciaal. Daarnaast is het goed dat de commissaris de rol van de transportsector extra in de verf zette en de nationale transportministers aanmaande werk te maken om de menselijke risicofactor in te dammen. Een gecoördineerde aanpak en samenwerking zijn nog steeds de beste oplossingen om de Afrikaanse varkenspest in heel Europa zo ver mogelijk terug te dringen. De EU-commissaris heeft er in ieder geval goede hoop op dat we de ziekte uit België kunnen doen verdwijnen.”

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Wouter Rawoens

Volg VILT ook via