nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.11.2018 EU-Parlement voor rechter omwille van veetransporten

Het Europees Parlement wordt voor het Hof van Justitie in Luxemburg gedaagd door één van zijn eigen fracties. De groep die de Europese groenen en de regionalistische Europese Vrije Alliantie (EVA) verenigt, is het niet eens met de beslissing van de conferentie van voorzitters om de oprichting te "blokkeren" van een parlementaire onderzoekscommissie naar misbruiken in de sector van het veetransport. “In plaats daarvan is de oerconservatieve landbouwcommissie aangesteld om een rapport te schrijven over de misbruiken, een lachertje”, klinkt het.

"Binnen de Europese Unie worden varkens en koeien vaak in te kleine kooien vervoerd, zijn ze langer onderweg dan verantwoord, met te weinig water en in te hoge temperaturen, en worden rustperiodes niet gerespecteerd", legt Bart Staes (Groen) de kern van het probleem uit. Daarom verzamelden de groenen in het parlement meer dan tweehonderd handtekeningen om de oprichting van een onderzoekscommissie voor te leggen aan de plenaire vergadering.

Ondanks het feit dat hun verzoek door meer dan de vereiste 183 parlementsleden werd gesteund, zagen de groenen hun vraag stranden in de conferentie van voorzitters. Anders dan ze volgens de procedurele regels van het parlement horen te doen, speelden voorzitter Antonio Tajani en de fractieleiders de kwestie niet door aan het volledige halfrond. Wel kreeg de landbouwcommissie de vraag een rapport over het onderwerp te schrijven.

"Voorzitter Tajani gaat zijn boekje helemaal te buiten door dit legitieme en goedgekeurde voorstel zelfs niet aan het voltallige parlement te willen voorleggen", zegt Staes. Hij is één van de acht groenen die de zaak aan de rechters in Luxemburg heeft voorgelegd. "Men lijkt te denken dat door het afblokken van zo'n onderzoekscommissie de reële misbruiken inzake veetransport niet aan het licht zullen komen. Niets is minder waar. Miljoenen Europeanen vragen met petities om politieke actie. Dat de fractievoorzitters zo reageren, is een democratische instelling onwaardig." De groenen wijzen met een beschuldigende vinger naar de fractieleiders van de Europese Volkspartij en de sociaaldemocraten en naar voorzitter Tajani, zelf ook van EVP-signatuur.

"Dat net de oerconservatieve landbouwcommissie nu is aangesteld om een rapport te schrijven over misbruiken in veetransport is een lachertje. We weten allemaal dat in die commissie de meerderheid vooral de belangen van de exportgedreven industriële landbouwsector verdedigt, wat het dierenwelzijn duidelijk niet bevordert", besluit Staes.

Bron: Belga

Volg VILT ook via