nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.03.2018 EU-Parlement wil hoger uitgavenplafond na 2020

De Europese Unie moet na 2020 meer uitgaven kunnen doen om nieuwe uitdagingen als migratie en veiligheid het hoofd te bieden. Ze moet daarbij ook beroep kunnen doen op meer eigen middelen. Dat standpunt heeft een ruime meerderheid van het Europees Parlement ingenomen in de aanloop naar de onderhandelingen over de nieuwe Europese meerjarenbegroting. Een verhoging van het plafond is onder meer nodig om de huidige middelen die naar het Europese landbouwbeleid gaan te handhaven. 

Begin mei publiceert de Europese Commissie haar plannen voor de inkomsten en uitgaven na 2020. Het vormt het startschot voor loodzware onderhandelingen tussen de lidstaten. Er is niet alleen de roep om vers geld om nieuwe Europese beleidsuitdagingen als migratie en defensie te financieren, het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie slaat ook nog eens een gat van 12 tot 15 miljard in de Europese begroting. En voor de Europese landbouwsector overheerst de vraag of de huidige GLB-middelen behouden zullen kunnen blijven.

In het Europees Parlement pleit men alvast voor een groter budget. Een meerderheid van 458 tegen 177 leden (bij 62 onthoudingen) schaarde zich achter een verhoging van het uitgavenplafond van de huidige 1 procent van het Europees bruto nationaal inkomen naar 1,3 procent. Dat oogt ambitieus. Zo mikt de Commissie eerder op 1,1 tot 1,2 procent. Maar volgens de volksvertegenwoordigers is 1,3 procent noodzakelijk om de nieuwe beleidsprioriteiten te financieren, de huidige middelen voor landbouw en het cohesiebeleid op peil te houden en extra geld te voorzien voor programma's als Erasmus, jeugdwerkgelegenheidsinitiatieven en het milieuprogramma Life.

Aan Belgische zijde genoot de resolutie de steun van MR, PS, cdH, Ecolo, CD&V, sp.a en Open Vld'ster Lieve Wierinck. Haar partijgenoten Guy Verhofstadt en Hilde Vautmans onthielden zich. N-VA, Vlaams Belang en Groen stemden tegen. Bart Staes (Groen) laakte het gebrek aan modernisering in de begroting. "Her en der worden wat accenten verlegd, maar in essentie kiest het parlement voor de status quo. Ik vind dat we eerst een politieke visie moeten uitstippelen, en daarna kijken welke budgetten hiervoor nodig zijn."

Staes, Verhofstadt en Vautmans steunden wel het rapport van MR-Europarlementslid Gérard Deprez. Hij wil de rechtstreekse bijdragen van de lidstaten aan de Europese begroting gevoelig verminderen door Europa meer eigen inkomsten te gunnen. Die zouden gebaseerd kunnen zijn op een hervorming van het btw-stelsel, een deel van de vennootschapsbelasting, milieubelastingen, een financiële transactietaks of een taks voor digitale spelers als Google. Deprez toonde zich tevreden dat 442 leden het rapport steunden, tegen 166 tegenstemmen en 88 onthoudingen. "Dit is geen simpele kwestie en het ligt zeer gevoelig voor delegaties uit sommige landen." 

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via