nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.02.2016 EU-verordening novel food brengt vooral eenvoud

Eind vorig jaar werd een nieuwe Europese verordening omtrent nieuwe voedingsmiddelen gepubliceerd. De FOD Volksgezondheid die ons land vertegenwoordigde tijdens de jarenlange onderhandelingen verduidelijkt wat er de komende jaren verandert. De betekenis van een ‘novel food’ blijft fundamenteel hetzelfde, maar de goedkeuringsprocedures zijn sterk vereenvoudigd. Zo worden de goedkeuringen generiek, wat inhoudt dat de nieuwe toegelaten voedingsmiddelen door eender welke operator op de markt kunnen worden gebracht. De consument blijft een hoog niveau van bescherming genieten.

Onder de kersverse Europese ‘novel food’-verordening vallen, net als voorheen, alle nieuwe voedingsmiddelen en -ingrediënten die voor 15 mei 1997 niet of vrijwel niet geconsumeerd werden in de EU. De FOD Volksgezondheid geeft enkele voorbeelden van novel foods die al toegelaten zijn volgens de huidige wetgeving: chiazaden die van nature rijk zijn aan omega 3, nonisap en de nieuwe suikermolecule D-tagatose.

De nieuwe wetgeving verduidelijkt de verschillende voedingscategorieën en voegt er nog nieuwe aan toe. Zo worden alle insecten en hun bereidingen beschouwd als nieuwe voedingsmiddelen en moeten ze een evaluatie- en goedkeuringsprocedure ondergaan voor ze op de markt kunnen worden gebracht. Aan het wettelijk statuut van insecten voor humane consumptie heeft de FOD Volksgezondheid eerder al aandacht besteed. Nieuw zijn ook de exponenten van recente ontwikkelingen zoals voedingsmiddelen die geproduceerd zijn op basis van celculturen of die bewust geproduceerd zijn met nanotechnologie.

De grootste verandering door de nieuwe verordening is de vereenvoudiging en versnelling van de goedkeuringsprocedures. “Dit moet innovatie stimuleren”, weet de FOD Volksgezondheid, “en het op de markt brengen van traditionele voedingsmiddelen die al geruime tijd buiten de Europese Unie gegeten worden.” De behandeling en de evaluatie van aanvragen worden gecentraliseerd bij de Europese Commissie en voedselveiligheidsautoriteit EFSA, en de tijdslimieten voor de procedure worden ingekort.

De goedkeuringen worden generiek, wat inhoudt dat de nieuwe toegelaten voedingsmiddelen door eender welke operator op de markt kunnen worden gebracht. Monopolies kunnen in bepaalde gevallen nog voor een periode van vijf jaar worden toegekend om onderzoek en ontwikkeling te stimuleren en om gegevensbescherming te voorzien. Voor traditionele voedingsmiddelen van derde landen, ten slotte, geldt een vereenvoudigde procedure. De nieuwe verordening wordt van toepassing op 1 januari 2018.

Bron: Newsletter FOD Volksgezondheid

Volg VILT ook via