nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.07.2014 EU vindt paardenvlees in 0,61% van stalen rundvlees

In opvolging van het paardenvleesschandaal dat in 2013 aan het licht kwam, voerde de Europese Commissie in april een grootschalig onderzoek uit naar de aanwezigheid van DNA van paarden in rundvlees. Daarbij kwam aan het licht dat in 16 van de 2.622 gecontroleerde partijen rundvlees DNA van paarden is aangetroffen. “Deze bevindingen zijn bemoedigend en tonen aan dat onze maatregelen om voedselfraude tegen te gaan, werken”, concludeert de Commissie.

Dit is de tweede keer dat zo’n grootschalig onderzoek werd uitgevoerd. Net na het paardenvleesschandaal in het voorjaar van 2013 uitbrak, liet de EU-Commissie al eens een hele reeks stalen rundvlees uit de verschillende Europese landen onderzoeken. Daarvan testte 4,6 procent positief op de aanwezigheid van paardenvlees. Bij de herhaling van het onderzoek zakte dit percentage nu naar 0,61. “Een significante verbetering dus”, klinkt het.

De 16 gevallen waar wel paardenvlees in rundvlees werd aangetroffen, situeren zich in Bulgarije (4), Hongarije (4), Portugal (3), Letland (2), Duitsland (1), Spanje (1) en Slovenië (1). De lokale autoriteiten in die landen zullen volgens de Commissie de nodige stappen nemen zoals het terugtrekken van partijen uit de markt, het opnieuw labelen van het vlees, het uitvoeren van extra controles of het bestraffen van de betrokken operatoren.

De Commissie zal op haar beurt een reeks initiatieven implementeren uit het actieplan dat gelanceerd werd als antwoord op het paardenvleesschandaal. Eén van die initiatieven is het creëren van een ‘EU Food Fraud Network’ voor het uitwisselen van administratieve steun tussen verschillende lidstaten en voor de ontwikkeling van een IT-instrument dat de snelle uitwisseling van informatie mogelijk maakt in gevallen waarin fraude wordt vermoed.

Daarnaast wil de EU blijvend gebruik maken van ad hoc-controles. “Het is bewezen dat het een goed instrument is om fraude in de voedingsketen bloot te leggen”, zegt Tonio Borg, EU-commissaris voor Volksgezondheid. “Het komt er nu vooral op aan om het vertrouwen van de Europese consument in onze voedingsketen te herstellen, want dit is van vitaal belang voor onze economie. De voedingssector is immers één van Europa’s grootste economische spelers. Frauduleuze praktijken moeten daarom blijvend opgespoord worden en de zwakste schakels in de voedingsketen moeten eruit.”

Bron: Eigen verslaggeving

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via