nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

26.09.2018 EU-voorzitter Oostenrijk predikt een diverse landbouw

Na een kennismaking met de diversiteit van de Oostenrijkse landbouw op maandag debatteerden de Europese landbouwministers op dinsdag over de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Huidig EU-voorzitter Oostenrijk koppelt de discussie over het GLB aan de vraag welk landbouwmodel we in Europa willen. “Onze weg vooruit is duidelijk. Wij kiezen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit, maar we moeten deze piste samen bewandelen”, sprak minister Elisabeth Köstinger, bevoegd voor landbouw en voor duurzaamheid. In de marge van de landbouwtop sprak EU-commissaris Phil Hogan zijn waardering uit voor de Belgische aanpak van de varkenspest-uitbraak.

Het Europese landbouw- en cohesiebeleid zijn de twee grote slokoppen binnen de EU-begroting. Bijna 40 procent van het budget gaat naar landbouw en platteland. Huidig EU-voorzitter Oostenrijk ontvangt ieder jaar 1,1 miljard euro uit het landbouw- en plattelandsfonds. Federaal minister Elisabeth Köstinger benadrukte dan ook wat voor een belangrijke rol Europa vervult als ‘trigger’ voor investeringen die de leefbaarheid van het platteland verhogen.

Köstinger nam de andere Europese landbouwministers maandag op sleeptouw om de diversiteit te kunnen tonen van de Oostenrijkse landbouw. “Die is hier groter dan in bijna eender welk ander land”, zei ze. “Niet alleen onze landbouwers varen wel bij het GLB. Landbouw zou in veel regio’s niet competitief zijn zonder de EU-investeringen.”

Onze landgenoot Jannes Maes sprak als voorzitter van jonge-landbouwersorganisatie CEJA de ministers toe in Schloss Hof. “Wanneer jonge mensen het gevoel hebben dat ze hun boterham niet kunnen verdienen als landbouwer, dan blijven ze niet werkzaam in de sector. Op het platteland moeten er (job)mogelijkheden zijn opdat jongeren er zouden blijven”, zei Maes. Hij waarschuwde voor plattelandsvlucht, een fenomeen dat we in Vlaanderen niet kennen maar elders in Europa wel een probleem is.

Zijn onderliggende boodschap is duidelijk: “Het is de rol van Europa om jonge landbouwers te ondersteunen met meer ambitieuze maatregelen in het nieuwe GLB.” In dat opzicht zou er meer dan twee procent van de inkomenssteun uit pijler 1 gereserveerd moeten worden als top-up voor jongeren. CEJA blijft ook aandringen op een betere omschrijving van het begrip ‘actieve landbouwer’ opdat de steun zou terechtkomen bij degenen die het echt nodig hebben.

Samen met Copa-Cogeca vertolkt CEJA de stem van landbouwers op Europese meetings. Ngo’s die praten over landbouw maar niet namens landbouwers krijgen geen toegang tot de landbouwraden. Dat is helemaal niet naar de zin van natuurkoepel BirdLife Europe, die CEJA en Copa-Cogeca daarom wegzette als spreekbuizen van de industriële landbouw. Via Twitter maakt Jannes Maes (@JannesMaes), zelf actief op een familiaal melkveebedrijf, duidelijk dat het landbouwdebat geen baat heeft bij dat soort polarisering.

Op vraag van federaal landbouwminister Denis Ducarme informeerde EU-commissaris Phil Hogan de andere landbouwministers over de aanpak van Afrikaanse varkenspest in België. Alle maatregelen die de Belgische overheid heeft genomen, gebeurden in overleg met verantwoordelijk commissaris Vytenis Andriukaitis, aldus Hogan. De Europese Commissie draagt bij aan de kosten van de ruiming van varkensbedrijven in het besmette gebied. Ducarme had de varkenskolom verrast met zijn voortvarende besluit om de varkensbedrijven in de besmette zone te ruimen. Tijdens de meeting van landbouwministers kon het wel tellen als signaal dat België het probleem kordaat aanpakt.

Ook Hogan vindt dat de Belgische autoriteiten de juiste maatregelen nemen om de ziekte te bestrijden, maar hij maakt zich niettemin zorgen over de ziekte-uitbraak zelf en de impact daarvan op de handel in varkensvlees. Afrikaanse varkenspest is behalve in België ook in acht andere lidstaten aanwezig. Dat de uitbraak West-Europa heeft bereikt, betekent niet dat er een nieuw beleid moet worden opgezet. “Commissaris Andriukaitis besteedt veel van zijn tijd aan de bestrijding van de ziekte, die al enkele jaren in Oost-Europese landen heerst. We zijn tot nu toe helaas niet succesvol genoeg geweest”, aldus Hogan.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: BKA/Martin Votava

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via