nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.05.2019 EU wil voedselverspilling meten en aanpakken

Elk jaar gaat ongeveer 20 procent van het voedsel dat in de EU wordt geproduceerd verloren. Europa is vastbesloten om dit probleem op te lossen en haar voedselsysteem op een duurzaam pad te brengen. Op dit moment ontbreken echter de nodige gegevens over voedselverspilling om een doeltreffend beleid op poten te zetten. “Om deze kenniskloof te dichten, heeft de Commissie een gemeenschappelijke methodologie ontwikkeld zodat elke lidstaat op dezelfde manier voedselverspilling in kaart kan brengen”, klinkt het. “Eens we weten hoeveel voedsel er verloren gaat, kunnen we effectieve nationale programma's voor de preventie van voedselafval implementeren.”

“Voedselverspilling is onaanvaardbaar in een wereld waar miljoenen mensen nog steeds honger lijden en waar onze natuurlijke hulpbronnen steeds schaarser worden”, aldus Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie. “Maar om zaken te veranderen, moeten we voedselverspilling goed kunnen meten. Ik ben dan ook tevreden dat de EU als eerste een omvattende methode voor het meten van voedselafval heeft ontwikkeld.”

Door de herziene Europese afvalwetgeving die vorig jaar werd goedgekeurd, zijn er specifieke maatregelen inzake de preventie van voedselverspilling ingevoerd. Daardoor heeft de Commissie toegang tot nieuwe en consistente gegevens over voedselverspilling. “De nieuwe afvalwetgeving verplicht de lidstaten om nationale programma's voor de preventie van voedselverspilling toe te passen en, belangrijker nog, om voedselverspilling in elke fase van de toeleveringsketen te verminderen en verslag uit te brengen over voedselverspilling”, klinkt het bij de Europese Commissie.

Om effectieve nationale programma's voor de preventie van voedselafval te kunnen implementeren en circulatie in de voedselketen te bevorderen, is het belangrijk om te weten waar, wat, hoeveel en waarom we voedselbronnen verliezen. “Met de aanname van deze methode zetten we de beslissende stap om die kennis te verkrijgen”, klinkt het. De methodologie zal eind juli door het Parlement en de Raad worden beoordeeld. Als ze goedgekeurd wordt, zullen de lidstaten tegen midden 2022 voor de eerste keer verslag moeten uitbrengen over de omvang van de voedselverspilling in hun land.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via