nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.04.2018 "EU zet noodzakelijke stap naar meer transparantie"

Op de Europese Landbouwraad in Luxemburg heeft Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege deelgenomen aan de bespreking over het wetsontwerp waarmee EU-commissaris Phil Hogan oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen wil beteugelen. Minister Schauvliege is blij dat het initiatief er eindelijk gekomen is. “Ik had reeds verschillende keren aangedrongen op structurele oplossingen voor de zwakke positie van de landbouwer in de keten.” Zelf trekt ze vooral de kaart van ondersteuning van producentenorganisaties met het oog op organisatie en samenwerking aan aanbodzijde.

Met zijn voorstel van richtlijn wil Hogan oneerlijke handelspraktijken terugdringen. Hij verbiedt een aantal handelspraktijken waar het misbruik van marktmacht er vingerdik op ligt, zoals het eenzijdig wijzigen van contractuele afspraken. De lidstaten moeten elk een handhavingsautoriteit aanduiden die toeziet op de verboden handelspraktijken. Onderling dienen zij kennis en ervaringen uit te wisselen.

“Door deze richtlijn komt er een sterk Europees signaal om oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen aan te pakken. Er is een eerste noodzakelijke stap gezet naar meer transparantie en betere contractuele afspraken”, oordeelt minister Schauvliege. Zij heeft tijdens haar tussenkomst op de Europese Landbouwraad wel aandacht gevraagd voor het feit dat deze richtlijn geen stap achteruit mag betekenen, wanneer er reeds striktere nationale of sectorale regels bestaan. Ook de landbouworganisaties hadden die bezorgdheid geuit in de wetenschap dat een betaaltermijn van maximaal 30 dagen niet noodzakelijk een vooruitgang is.

De besprekingen op Europees niveau gaan nu voort in de Raad en het Parlement, zodat deze richtlijn binnen het jaar kan worden afgerond. Daarna wil minister Schauvliege de implementatie snel zien volgen, “zodat de positie van de landbouwer in de keten op korte termijn verbetert”. Zelf gelooft de minister sterk in producentenorganisaties als een middel om de positie van primaire producenten binnen de keten te verbeteren. Om samenwerking aan te moedigen, geeft ze financiële steun aan producentenorganisaties gedurende de eerste vijf jaren nahun oprichting. Voor het verhogen van de transparantie binnen de keten publiceert haar administratie actuele prijzen en andere marktinformatie.

Die toelichting bij haar eigen beleid gaf minister Schauvliege als antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Grete Remen (N-VA) die de onmacht van het Ketenoverleg aan de kaak stelde. Ze deed dat ook in een interview met VILT. Haar partijgenoten Sander Loones, Sofie Joosen en Rita Gantois zien voor het Ketenoverleg een bemiddelingsrol weggelegd, en voor de onafhankelijke Mededingingsautoriteit de rol van waakhond. “Zo kunnen oneerlijke handelspraktijken grondig worden onderzocht, en indien nodig, beboet. Wie niet horen wil, zal moeten voelen. Ook in zijn portefeuille”, schrijven de parlementsleden in een opiniestuk op Knack.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via