nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.11.2017 Europa goed op weg om klimaatdoelstellingen te halen

De Europese Unie is goed op weg om haar klimaatdoelstellingen tegen 2020 te halen. Tegen dat jaar zou de uitstoot van broeikasgassen met 26 procent gedaald zijn, terwijl het doel 20 procent was. De uitstoot van broeikasgassen in landbouw, transport, bouw en kleinere industriële sectoren daalde al met 11 procent, terwijl het doel 10 procent was. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Europese Commissie. Uit dat rapport blijkt ook dat België als één van de weinige lidstaten zijn nationale doelstelling dreigt te missen.

De Europese Unie had zich voorgenomen om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met 20 procent te verminderen in vergelijking met 1990. Volgens het rapport noteerde de Unie vorig jaar al een daling met 23 procent, terwijl de Europese economie in diezelfde periode met meer dan 50 procent toenam. Tegen 2020 zou de uitstoot van broeikasgassen met 26 procent ingeperkt zijn. 

De uitstoot van broeikasgassen in de sectoren transport, bouw, landbouw en kleinere industriële sectoren daalde tussen 2005 en 2016 met 11 procent. Ook dat is voorlopig beter dan de vooropgestelde 10 procent tegen 2020. Die doelstelling is opgesplitst in nationale inspanningen. België is één van de landen die de uitstoot in die sectoren niet voldoende aan banden weet te leggen. Ook Ierland, Malta en in mindere mate Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk en Finland moeten een tandje bijsteken.

De Europese Commissie berekende dat België zijn doelstelling tegen 2020 met 3,5 procentpunten dreigt te missen. De Commissie maant ons land nogmaals aan om ruimte te maken voor investeringen in vervoersinfrastructuur en om het regime voor bedrijfswagens te herzien. "De voortdurende gunstige fiscale behandeling van bedrijfswagens draagt bij aan vervuiling, files en de uitstoot van broeikasgassen", luidt het.
 

Bron: Belga

Volg VILT ook via