nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.10.2016 Europa importeert geen verse eieren uit Oekraïne

In de eerste jaarhelft zijn er 5,9 procent meer eieren ingevoerd in de Europese Unie dan in de eerste helft van 2015. Vlaams parlementslid Bart Dochy (CD&V) vindt het opmerkelijk dat meer dan de helft van die importeieren afkomstig waren uit Oekraïne. Hij ondervroeg minister Schauvliege daarover omdat de pluimveehouders in eigen regio zich aan strenge dierenwelzijnsregels moeten houden terwijl in Oekraïne de kippen nog in klassieke kooien zitten, en het onduidelijk is of de huisvesting goed gecontroleerd wordt. Minister Schauvliege verduidelijkt dat er tot dusver enkel eiproducten voor industriële verwerking uit Oekraïne zijn ingevoerd, geen verse eieren. Bovendien valt de import volledig toe te schrijven aan drie landen: Denemarken, Letland en Polen.

Geïnspireerd door een discussie over de controle op de huisvesting van legkippen in de commissie Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement kaartte volksvertegenwoordiger Bart Dochy de eierimport uit Oekraïne aan bij minister Schauvliege. Import uit dat land ligt in de sector gevoelig omdat de kippen er gehuisvest worden in traditionele legbatterijen die in Europa al sedert 2012 verboden zijn. Dochy heeft vragen bij de zorg voor de kippen in landen die eieren exporteren naar de EU. Het CD&V-parlementslid vindt dat een label niet zou misstaan zodat de consument weet dat hij eieren koopt van kippen die in minder diervriendelijke omstandigheden worden gehouden.

Wat dat betreft kan minister Schauvliege hem niet geruststellen. Ze erkent dat er ongerustheid is in de sector over de import van Oekraïense eieren. De grens sluiten, is echter geen optie. Schauvliege herinnert aan de regels van de Wereldhandelsorganisatie die enkel voedselveiligheid aanvaarden als reden om de import van landbouwproducten te bannen. Daarom mogen kippen die in de Verenigde Staten behandeld werden met chloor bij ons niet worden ingevoerd. De WTO-regels laten evenwel geen handelsbarrières toe op basis van economische, natuur-, milieu- of dierenwelzijnsaspecten. “De EU kan kooi-eieren uit Oekraïne dus niet zomaar bannen, ze kan enkel promoten dat derde landen dezelfde hoge productievoorwaarden instellen, maar dit niet afdwingen als voorwaarde”, aldus de minister.

In 2014 zocht de EU politiek toenadering tot Oekraïne, wat beklonken werd met een associatieverdrag en diverse bilaterale handelsbepalingen. Er werd onder andere overeengekomen dat Oekraïne een bepaald quotum kreeg toegewezen voor heffingsvrije export van eieren naar de EU. Schauvliege: “Ook voor dat associatieverdrag kon Oekraïne al kooi-eieren exporteren naar de EU, maar via dit verdrag werd dit makkelijker omdat er een gedeeltelijke vrijstelling kwam op de geldende importheffingen voor eieren. In ruil drong de EU erop aan dat Oekraïne ook een stappenplan opmaakte voor het eigen dierenwelzijnsbeleid.”

In haar antwoord geeft minister Schauvliege een precies overzicht van de import in tonnages ei-equivalenten. De invoer van eiproducten uit Oekraïne bedroeg 4.456 ton ei-equivalenten tijdens het eerste semester van 2016, wat ongeveer de helft is van de totale invoer van eieren en eiproducten uit derde landen. Hiervan werd (slechts) 112,5 ton heffingsvrij ingevoerd. Op het merendeel van het volume werd importheffing betaald. Die heffing hangt af van de productcategorie en varieert tussen 35 euro en 143 euro per 100 kilo. In de onderhandelingen tussen de Europese Commissie en de Oekraïense autoriteiten werd destijds een heffingsvrij quotum overeengekomen van in totaal 4.500 ton eieren en eiproducten.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via