nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.07.2016 Europa investeert mee in bijenplan van Schauvliege

Vlaams minister van Natuur en Landbouw Joke Schauvliege heeft een plan klaar om de hoge bijensterfte terug te dringen. Een nieuw bijenteeltprogramma, dat werd opgesteld in nauw overleg met de imkersverenigingen, is door de Europese Commissie goedgekeurd. Europa investeert 375.000 euro in het 'reddingsplan'. Schauvliege verdubbelt dit bedrag met middelen vanuit de Vlaamse landbouwbegroting zodat er in totaal 750.000 euro berschikbaar komt voor de bijenteelt. De belangrijkste hefbomen voor het terugdringen van de wintersterfte zijn betere imkertechnieken en wetenschappelijk onderbouwde selectie op robuuste bijen.

De voorbije jaren werden door de imkersverenigingen meermaals hoge wintersterftecijfers van bijenvolken gemeld. De meningen over de achterliggende redenen van de bijensterfte lopen sterk uiteen, maar zeker is dat de bijen meerdere belagers hebben. Enerzijds zijn er verschillende externe bedreigingen zoals de varroamijt, bacteriën, virussen, milieuverontreiniging, verarming van het drachtplantenaanbod en anderzijds is de hedendaagse bij verzwakt door een genetische verschraling van de populatie.

Om dit probleem aan te pakken, heeft Vlaams minister Joke Schauvliege in nauw overleg met de sector een nieuw en ambiteus bijenteeltprogramma opgesteld. Binnen dit nieuwe programma staat het terugdringen van de bijensterfte centraal. Het plan zet hoofdzakelijk in op betere imkertechnieken en een meer gerichte en wetenschappelijk onderbouwde selectie. Wenselijk zijn kwalitatieve bijenvolken met een grotere weerbaarheid, aangepast aan onze lokale omstandigheden. Een web-applicatie wordt uitgewerkt om vraag en aanbod van bijen voor bestuivingsdiensten met elkaar te verzoenen.

Verder wordt ook ingezet op kwaliteitszorg voor lokale honing. Hierbij worden analyses van de fysische en chemische kenmerken van de geproduceerde honing uitgevoerd. Dit zou moeten uitmonden in een nieuw kwaliteitslabel voor Vlaamse honing. Het programma voorziet tot slot in de samenwerking met instanties die gespecialiseerd zijn in toegepast bijenonderzoek. Dit luik is van belang om de impact van de geleverde inspanningen te kunnen doorgronden. Gezien de expertise die in Vlaanderen reeds aanwezig is op het vlak van bijenpathologie zal voornamelijk in die richting verder worden gewerkt.

Minister Schauvliege: “Met dit nieuwe bijenteeltprogramma wens ik de strijd tegen de wintersterfte in onze contreien verder op te voeren. Ik verheug mij over de cofinanciering van het nieuwe plan vanuit het Europees landbouwbeleid want het staat buiten kijf dat bijen onmisbare bestuivingsdiensten leveren aan onze land- en tuinbouw.” Om de uitvoering van het bijenplan, dat zal aanvangen in het najaar van 2016 en lopen tot 2019, mee te financieren vanuit het gemeenschappelijk landbouwbeleid, heeft de minister het ontwerp voorgelegd aan de EU. De Europese Commissie zet het licht nu op groen en stelt 375.000 euro beschikbaar. Vanuit de Vlaamse landbouwbegroting verdubbelt Schauvliege dit bedrag.

Naast dit bijenteeltprogramma besteedt de Vlaamse overheid al langer aandacht aan sensibilisering en educatie over bestuivers. Denk maar aan de ‘Week van de Bij’ die particulieren prikkelt om van hun tuin een restaurant voor bijen en hommels te maken. De tuincentra werken hieraan mee. Het gratis bijengame ‘Hivelife’, geschikt voor tablets, leert kinderen hoe belangrijk bijen zijn en hoe we ze kunnen helpen. Tenslotte moedigt de minister met de wedstrijd ‘Bijenvriendelijkste gemeente’ alle Vlaamse steden en gemeenten aan om over te schakelen van decorbeplanting naar functionele beplanting met aandacht voor bestuivers. Op de website www.weekvandebij.be zijn alle initiatieven te vinden. Er is ook een ontleenbare infozuil en voor scholen zijn er educatieve pakketten.

Meer info: Bijenteeltprogramma

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via