nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

23.10.2018 Europa neemt Brussels verbod op glyfosaat onder de loep

De Europese Commissie neemt de beslissing van het Brussels gewest over het verbod op glyfosaat op de korrel. Dat schrijft de krant L'Echo. Volgens de Commissie kan het gewest zich niet baseren op het ‘voorzorgsprincipe’ om het gewasbeschermingsmiddel te verbieden. “Dat zou een te abstracte overweging zijn”, zo staat te lezen in een brief van de Commissie aan het gewest.

Het is niet de eerste episode in de discussie tussen het Brussels gewest en de Europese Commissie over glyfosaat. Eerder dit jaar stapte het Brussels gewest zelf naar het Europees Hof van Justitie toen de vergunning voor glyfosaat werd verlengd. In die klacht wees het gewest net op het ontbreken van het voorzorgsprincipe.

Aandachtige volgers van het glyfosaatdossier zullen opgemerkt hebben dat glyfosaat al sinds 2016 verboden is in Brussel. Een woordje uitleg is dus op zijn plaats. Nationale autoriteiten moeten de Commissie op de hoogte brengen van elk voorgenomen verbod, daarna kan de Commissie die aanvraag al dan niet goedkeuren. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest negeerde deze stap in 2016 en ook de Commissie had niks in de gaten. Het Brussels Gewest heeft nu besloten om zijn wetgeving aan te passen en deze keer wel zijn tekst aan de Commissie door te geven. Daardoor werd de nalatigheid van enkele jaren geleden ontdekt en ging de bal aan het rollen…

Het Brussels gewest baseerde zich voor het verbod op de afwezigheid van een wetenschappelijke consensus over de schadelijkheid van het product. Maar die argumentatie kan de Europese Commissie niet overtuigen. Die komt op de proppen met een lijst van experten die aangeven dat "er geen reden is om glyfosaat te bestempelen als kankerverwekkend".

Ondertussen leeft Brussel zonder glyfosaat - met uitzonderingen voor het beheer van de spoorwegen. “Het wordt vervangen door ecologische en thermische methoden voor het onderhoud van trottoirs en groene ruimten”, klinkt het bij Leefmilieu Brussel. Zo uitzonderlijk is dat in feite niet want het openbaar domein in Vlaanderen wordt al drie jaar lang onderhouden zonder gebruik van pesticiden.

Bron: Belga / L'Echo / eigen verslaggeving

Beeld: Amazone

Volg VILT ook via