nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.04.2019 Europa verbiedt pulsvissen vanaf 1 juli 2021

Het Europees Parlement heeft het totaalverbod op de pulsvisserij vanaf 1 juli 2021 bekrachtigd. Met die techniek worden vissen met stroomstoten opgeschrikt zodat ze in de netten zwemmen. De techniek is echter controversieel omdat de vissen volgens critici letsels oplopen en alle leven op de zeebodem zou worden bedreigd. Het verbod zet kwaad bloed in Nederland, waar de vistechniek tot ongenoegen van Belgische en Franse vissers veel wordt gebruikt.

De Europarlementsleden stemden in Straatsburg met 571 voor, 60 tegen en 20 onthoudingen voor een groot pakket maatregelen in de visserij waarvan het pulsverbod onderdeel is. Eigenlijk was er al een verbod op pulsvissen al sinds 1998 van kracht, maar dankzij een soepele interpretatie van de wet maakten Nederlandse vissers toch gebruik van de techniek. Door de uitzondering waar Nederland gebruik van maakt, klagen Vlaamse en Franse vissers over minder grote vangsten in hun wateren.

De Nederlandse politiek verzette zich met hand en tand tegen het nakende totaalverbod, maar vergeefs. Op dit moment zijn zo'n 80 Nederlandse kotters uitgerust om te vissen met een pulskor of sleepnet dat de zeebodem niet omwoelt. Naar verwachting mogen hooguit vijftien Nederlandse vissers nog tot het definitieve verbod in 2021 blijven werken met de techniek, maar zijn anderen al deze zomer hun vergunningen kwijt. "Als straks de techniek verdwijnt, moeten vissers weer zware kabels over de zeebodem slepen om de platvis van de bodem te krijgen. Dat beschadigt de zeebodem, kost véél meer brandstof en dus véél meer CO2-uitstoot", verdedigde de Nederlandse partij CDA haar vissers.

Volgens tegenstanders is het elektrisch vissen oneerlijke concurrentie en zou het de zeebodem leegschrapen. "In België wordt niet aan pulsvissen gedaan", zo legt Emiel Brouckaert van de Rederscentrale uit. “Doorheen de jaren heeft de Belgische visserij, hoewel gelijkaardig aan de Nederlandse, zich meer toegelegd op lichtere schepen en andere duurzame technieken. Zo kon de Belgische vissersvloot haar uitstoot met 40 procent doen dalen. Nederlandse vissers deden dit door te kiezen voor pulsvissen.” De Belgische vissers hebben dus geen problemen met het verbod, maar ze maken zich wel zorgen om de vele andere technische maatregelen die werden goedgekeurd door de Commissie. "We vragen ons af of die wel concreet uitvoerbaar zijn. Ik heb het gevoel dat dit besluit er nog snel werd doorgejaagd voor de verkiezingen", aldus Brouckaert.

Bron: Belga

Beeld: ILVO

Volg VILT ook via