nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.03.2019 Europa worstelt met traceren bio

Het controlesysteem voor biologische producten is verbeterd, maar er blijven nog enkele uitdagingen bestaan, dat stelt de Europese Rekenkamer in een speciaal verslag. Veel biologische producten die in de Europese Unie verkocht worden, kunnen niet naar de landbouwproducent worden getraceerd. En soms duurt het meer dan drie maanden om ze te traceren. In 2012 werd al eens een gelijkaardig onderzoek gevoerd. “We constateerden dat het controlesysteem was verbeterd sinds onze vorige controle en dat onze aanbevelingen over het algemeen waren uitgevoerd, maar er bleven enkele uitdagingen bestaan”, klinkt het bij de Europese Rekenkamer.

Er bestaat geen wetenschappelijke test om te bepalen of een product al dan niet biologisch is. Het vertrouwen van de consument in de als biologisch aangeduide producten hangt dus af van de sterkte van het controle- en certificeringssysteem. “Na ons verslag van 2012 heeft de Commissie haar bezoeken aan de lidstaten hervat en inmiddels heeft ze de meeste bezocht”, laat de Europese Rekenkamer weten. “We stelden vast dat deze werkzaamheden naar behoren worden uitgevoerd en er passende follow-up aan wordt gegeven, maar er zijn nog enkele uitdagingen.”

Eén van die uitdagingen is het gebrek aan een uniform systeem. “Het gebruik van handhavingsmaatregelen bij het opleggen van sancties is niet geharmoniseerd in heel de Europese Unie”, meldde de Europese Rekenkamer. Een andere uitdaging is de snelheid van controleorganen. Of het gebrek daaraan. “De autoriteiten van de lidstaten en de controleorganen communiceerden gevallen van niet-naleving soms traag”, staat te lezen in het verslag.

De Rekenkamer lijstte in haar verslag verschillende adviezen op voor de Europese Commissie. “We adviseren de Commissie om de overgebleven tekortkomingen in de controlesystemen en verslaglegging van de lidstaten aan te pakken”, klinkt het. “Daarnaast raden we de Commissie aan om het toezicht op de invoer van biologische producten te verbeteren, onder andere door betere samenwerking met de accreditatie-instellingen en de bevoegde autoriteiten van andere belangrijke invoermarkten. Ook het uitvoeren van volledige traceerbaarheidscontroles met betrekking tot biologische producten, lijkt ons erg zinvol om gebreken in het systeem te identificeren en op te lossen.”

Lees het volledige verslag hier.

Bron: Eigen verslaggeving / AgriHolland

Volg VILT ook via