nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.05.2019 Europeaan erg bezorgd om verlies biodiversiteit

Een overweldigende meerderheid van de Europeanen is bezorgd om het verlies aan biodiversiteit en steunt sterkere EU-acties om de natuur te beschermen. Dat blijkt uit een nieuwe Eurobarometer-enquête, waar maar liefst 96 procent van de 27.000 ondervraagde EU-burgers aangeeft dat we de verantwoordelijkheid hebben om de natuur te beschermen en dat dit tevens essentieel is om klimaatverandering aan te pakken. De resultaten liggen onder meer in lijn met de vooropgestelde doelen van de EU om tegen 2020 een strategie uit te werken om een halt toe te roepen aan het verlies van biodiversiteit.

"De nieuwste Eurobarometer-enquête over biodiversiteit toont duidelijk drie zaken aan”, vertelt Karmenu Vella, EU-commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij. “Europeanen geven echt om natuur en biodiversiteit; ze herkennen klimaatverandering en biodiversiteitsverlies als twee kanten van dezelfde medaille en ze verwachten van de EU actie om de natuur te vrijwaren. Gekoppeld aan de solide wetenschappelijke bewijzen van IPBES, geeft dit aan dat de Europese Commissie zowel de taak als het mandaat heeft om te werken aan een sterke globale deal voor de natuur en de mensen in 2020.”

Uit de enquête komt naar voren dat de kennis van het begrip ‘biodiversiteit’ fel gestegen is, met meer dan 70 procent van de Europeanen die zegt dat ze al van de term gehoord hebben. Lucht-, bodem- en watervervuiling, door de mens uitgelokte natuurrampen en klimaatverandering worden gezien als de grootste bedreigingen voor biodiversiteit. “Intensieve landbouw, intensieve bosbouw en overbevissing, met voorsprong de grootste aandrijvers van biodiversiteitsverlies, worden in toenemende mate erkend als grote bedreigingen, klinkt het bij de Europese Commissie.

Sinds de vorige Eurobarometer over biodiversiteit, in 2015, begrijpen meer en meer Europeanen het belang van biodiversiteit voor de mens. Niet minder dan 96 procent vindt dat we een verantwoordelijkheid hebben om voor de natuur te zorgen, en 95 procent ziet dit als essentieel om klimaatverandering te stoppen. Van de ondervraagden gaat voorts 91 procent ermee akkoord dat biodiversiteit onmisbaar is voor de productie van voedsel, brandstof en geneesmiddelen, en vindt 92 procent dat biodiversiteit en een gezonde natuur belangrijk zijn voor economische ontwikkeling op lange termijn.

Voorts blijkt uit de enquête dat de meeste Europeanen natuur in beschermde gebieden niet willen beschadigd of vernietigd zien met het oog op economische ontwikkeling. Een ruime meerderheid is van mening dat beschermde natuurgebieden als die uit het Europees netwerk Natura 2000 van groot belang zijn voor de bescherming van bedreigde dieren en planten (71%), voor het voorkomen van de vernieling van waardevolle natuurgebieden op het land en op zee (68%) en voor het vrijwaren van de rol van de natuur in het voorzien van voedsel, propere lucht en water (67%).

Tot slot zien de meeste Europeanen de Europese Unie als het gerechtvaardigde niveau om actie te ondernemen met het oog op biodiversiteit en het ecosysteem. Hierbij worden het herstel van natuur en biodiversiteit als compensatie van geleden schade en een betere informatieverstrekking over het belang van biodiversiteit gezien als de belangrijkste acties die de EU kan en moet ondernemen.

Bekijk de resultaten van de Eurobarometer-enquête over biodiversiteit.

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: Europese Commissie

Volg VILT ook via