nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

17.10.2017 Europees ei is 16 procent duurder door regelgeving

De kostprijs van een Europees (kooi-)ei ligt 16 procent hoger als gevolg van specifieke Europese regelgeving. Met name het verbod op de traditionele kooi zorgt voor significant hogere productiekosten voor Europese leghennenhouders. Dat berekenden onderzoekers van Wageningen Economic Research. De gemiddelde kostprijs per kilo eieren in de Europese Unie ligt volgens de onderzoekers gemiddeld op 89,4 eurocent.

Een Europees ei is zo’n 16 procent duurder dan een niet-Europees ei door specifieke regelgeving, aldus Nederlands onderzoek van Wageningen Economic Research. Van de totale productiekosten van een ei in de Europese Unie is 84 procent toe te schrijven aan basisproductiekosten, zoals de kosten van voeder, jonge hennen, huisvesting en arbeid. 16 procent is toe te schrijven aan Europese regelgeving op het vlak van milieu, dierenwelzijn en voedselveiligheid, waarvan ruim de helft aan het legbatterijverbod.

Wageningen Economic Research kwam tot die conclusie in een nieuw rapport naar de concurrentiepositie van de Europese eiersector, in opdracht van Euwep, de Europese koepelorganisatie van eierhandelaren en ei-verwerkers. In het rapport werd onder meer gekeken naar hoe de kostprijs van Europese eieren en eiproducten zich verhoudt tot die van landen waaruit Europa eieren en eiproducten importeert zoals de Verenigde Staten, Oekraïne, India en Argentinië, met en zonder invoerheffingen.

Daaruit blijkt dat zonder de invoerheffingen die Europa hanteert, alle vier deze landen concurrerend zouden zijn voor Europese ei-producenten. De productiekosten van een Europees verrijkte kooi-ei liggen hoger dan productiekosten van kooi-eieren in de landen die naar de EU exporteren, door lagere kosten van verschillende factoren zoals voeder en jonge hennen, maar ook door strengere Europese regelgeving. Met name Oekraïne en de Verenigde Staten zijn concurrenten om in de gaten te houden, aldus de onderzoekers, die de kostprijs per kilo eieren in de Europese Unie ramen op gemiddeld 89,4 eurocent. 

Bron: |

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via