nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.02.2018 Europees fiat voor Vlaamse groenestroomcertificaten

De Europese Commissie geeft haar fiat aan het Vlaamse certificatensysteem voor hernieuwbare stroom en warmtekrachtkoppeling. De subsidieregeling strookt volgens de Commissie met de Europese staatssteunregels en draagt bij tot het halen van de Europese klimaatdoelstellingen. België moet zijn aandeel van hernieuwbare energie in de totale energiemix tegen 2020 opkrikken naar 13 procent.

Vlaanderen levert al jaren certificaten af aan producenten van hernieuwbare stroom en uitbaters van warmtekrachtinstallaties. Producenten van hernieuwbare stroom ontvangen één groen certificaat per gegenereerd MWh. Hoogrenderende warmtekrachtinstallaties krijgen één certificaat per MWh energiebesparing. Producenten kunnen die verkopen en zo extra inkomsten bovenop de marktprijs voor stroom verwerven.

Vorig najaar had de regering het systeem opnieuw aangemeld bij de Commissie, net als de opkoop van extra certificaten door de distributienetbeheerders, met 325 miljoen euro vanuit de inkomsten uit de energieheffing. Volgens de Commissie worden eventuele concurrentieverstoringen als gevolg van de Vlaamse overheidssteun tot een minimum beperkt. Tegelijkertijd stimuleert het systeem de productie van hernieuwbare stroom en hoogrenderende warmtekrachtkoppeling. De certificaten zullen België dan ook helpen om zijn Europese doelstellingen te halen en het aandeel van hernieuwbare energie in de totale energiemix op te krikken tot 13 procent tegen 2020, zo besluit de Commissie.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via