nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.04.2017 Europees Parlement erkent belang van paardensector

In een resolutie die onlangs met een overgrote meerderheid werd goedgekeurd, erkent het Europees Parlement het belang van de paardensector voor de open ruimte en de economie in de Europese Unie. Volgens de Fédération Equestre Internationale (FEI) genereert de sector meer dan 100 miljard euro per jaar. De naar schatting 7 miljoen paardachtigen in de EU gebruiken minstens 2,6 miljoen hectare land. Meer dan 900.000 banen zijn uitsluitend afhankelijk van de paardensportindustrie in de EU. Nog een cijfer: met 0,046 “paard per capita” is België goed voor de hoogste dichtheid in Europa.

Een resolutie van het Europees Parlement erkent het belang van de paardensector voor de Europese (plattelands)economie. In de resolutie wordt dieper ingegaan op de omvang en de eigenheid van de sector, maar evengoed op het belang van voldoende aandacht voor dierenwelzijn en voedselveiligheid. Dat signaleert Paardenpunt Vlaanderen, dat hiermee de Vlaamse studies over het economisch belang van de sector uit 2008 en 2016 bevestigd ziet. 

Ons land kaapt trouwens één van de hoofdrollen weg in het rapport: met 0,046 paard per capita scoort België de hoogste ‘paardendichtheid’ in de EU. Met ruime voorsprong overigens, want plaatsen twee en drie (Roemenië en Ierland) schommelen rond de 0,035 paard per capita. De verpaarding van het platteland mag dan wel menig landbouwer in grondnood grijze haren bezorgen, de Vlaamse paardensector blaakt van het vertrouwen. Dat blijkt uit cijfers van het Departement Landbouw en Visserij. 

In 2016 meldde het Departement dat de Vlaamse paardensector in 2014 een omzet realiseerde van minstens 800 miljoen euro. Bovendien stelde de sector dat jaar minstens 2.700 voltijdse equivalenten (VTE) tewerk. Vlaanderen telde meer dan 200.000 paardachtigen, of 70 procent van het totale aantal in België. “Zowel de buitenlandse handel als de fokkerij floreren”, aldus Paardenpunt Vlaanderen. “De 23 Vlaamse fokkersverenigingen hielden de stamboeken bij van 33 paarden- of ezelrassen. Ze telden samen niet minder dan 13.570 leden en realiseerden een omzet van 2,8 miljoen euro.”

“Ook de voortplanting van paarden werd nauwgezet begeleid door erkende centra”, zo gaat Paardenpunt Vlaanderen verder. “De verkoop van sperma bestemd voor inseminatie, de transplantatie van embryo’s en de verzorging van geïnsemineerde paarden waren goed voor 12 miljoen euro aan omzet en 100 VTE aan tewerkstelling. Het economisch belang van de Vlaamse Paardensector vertegenwoordigde dan ook een veelvoud van dat van bijvoorbeeld de visserijsector.”

Voor heel Europa gaat het om een jaarlijkse omzet van ongeveer 100 miljard euro en 900.000 banen alleen al door de paardensportindustrie. Vijf tot zeven paardachtigen zijn goed voor één voltijdse baan, zo staat te lezen in de resolutie. “En die banen zijn niet verplaatsbaar en bevinden zich in de plattelandsgebieden die het momenteel economisch gezien moeilijk hebben”, zo klinkt het. Op die manier wordt een sterke paardensector ingepast in de doelstellingen van het Europees plattelandsbeleid. In totaal draven er in heel Europa naar schatting ongeveer 7 miljoen paardachtigen rond.

Opvallend is de ruime aandacht die wordt besteed aan dierenwelzijn in de resolutie. In dat verband wordt onder meer opgemerkt dat paardachtigen de meest vervoerde dieren zijn in Europa. De sector wordt aangemaand om tijdens de transporten rekening te houden met de reistijd en de geschiktheid van het voertuig. Overheden worden dan weer aangespoord om voldoende richtsnoeren te voorzien inzake een verantwoorde omgang met de dieren, in samenspraak met de sector.

Tenslotte wijst de resolutie ook op de verschillen tussen de gezondheidsvoorschriften voor in Europa geproduceerd en uit derde landen ingevoerd paardenvlees. Daarom pleit het Europees Parlement voor een verplichte vermelding van het land van herkomst voor alle verwerkte producten op basis van paardenvlees. De Europarlementsleden beperkten zich overigens niet tot cijfers inzake fokkerij of tewerkstelling: in de resolutie staat ook vermeld dat de paardensector in 2013 goed was voor een aanvullende totale omzet van 27,3 miljard euro aan weddenschappen, waarvan 1,1 miljard euro door de nationale overheden van de lidstaten is geïnd.

Lees de volledige resolutie hier.

Bron: Paardenpunt Vlaanderen/eigen verslaggeving

Volg VILT ook via