nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.03.2019 Europees Parlement keurt meststoffenverordening goed

Het Europees Parlement heeft de nieuwe meststoffenverordening goedgekeurd. Daardoor zal het in de toekomst gemakkelijker worden om meststoffen uit biologisch afval of organisch materiaal vrij op de Europese markt te verhandelen. “Dit vermindert onze afhankelijkheid van kunstmest”, reageert Europees parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld). “De nieuwe regelgeving is daarmee een belangrijke stap in de richting van een circulaire economie.” De nieuwe verordening legt ook een maximum vast voor de hoeveelheid cadmium in kunstmest. Een grote doorbraak in de gelijkstelling van eindproducten van mestverwerking met kunstmest blijft uit.

Met de goedkeuring van de nieuwe meststoffenverordening zal de Europese markt voor de afzet van organische en dierlijke meststoffen, biostimulanten en kunstmest de komende jaren drastisch verbeteren. “Bemesting is een cruciaal gegeven in de landbouw, maar staat voor enkele belangrijke uitdagingen zoals bevoorradingszekerheid (voor fosfaat en kalium), de aanwezigheid van schadelijke stoffen in kunstmest en nutriëntenverlies naar de omgeving”, zegt Europees parlementslid Hilde Vautmans.

“Meststoffen uit biologisch afval of organisch materiaal bieden een oplossing, maar de huidige Europese meststoffenverordening verhinderde het in de handel brengen daarvan”, gaat Hilde Vautmans verder. “Daarom ben ik erg tevreden dat de nieuwe Europese regels ervoor zorgen dat voortaan ook meststoffen uit biologisch materiaal vrij op de Europese markt verhandeld kunnen worden. Dit creëert kansen voor innovatieve bedrijven. Hierdoor zal er meer biologisch afval hergebruikt en herwerkt worden tot meststoffen, wat zal leiden tot een afname van onze afhankelijkheid van kunstmest en minder verspilling van nuttige stoffen. De nieuwe regelgeving is daarmee een belangrijke stap in de richting van een circulaire economie.”

Volgens Nederlands Europarlementslid Annie Schreijer-Pierik (CDA) zijn er nog wel wat hindernissen te nemen voor we van een kringlooplandbouw kunnen spreken. Vooral de wettelijke erkenning van mineralenconcentraat (als eindproduct van mestverwerking, nvdr.) blijft een pijnpunt. “Het is gezien het streven naar kringlooplandbouw niet uit te leggen dat boeren nog steeds kostbare en CO2-intensieve kunstmest moeten aanvoeren als zij zelf over meer dan voldoende dierlijke mest beschikken. De strijd voor het mineralenconcentraat duurt voort. Er blijft veel werk aan de winkel om in de komende jaren de mondeling toegezegde voortgang van de Europese Commissie richting toelating te monitoren.”

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: PCFruit

Volg VILT ook via