nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

09.04.2019 Europees Parlement maakt crisisreserve landbouw groter

In een derde en laatste luik stemmingen over het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid in het Europees Parlement kwamen de regels rond financiering aan bod. Een erg belangrijk onderdeel daarvan ging over de crisisreserve. De door de Europese Commissie voorgestelde pot van 400 miljoen euro op jaarbasis werd door de landbouwcommissie in het halfrond gevoelig verhoogd tot anderhalf miljard euro. “Met dat geld kunnen buitengewone maatregelen in geval van crisis worden bekostigd, maar ook eerder gewone daden van beheer zoals het ondersteunen van particuliere opslag of interventies zoals het opkopen van melkpoeder bijvoorbeeld”, licht Tom Vandenkendelaere (CD&V), lid van de landbouwcommissie, toe.

"Dat de landbouw een erg crisisgevoelige sector is, is een open deur intrappen”, aldus Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V). “Daarom is het zo belangrijk dat Europa in haar landbouwbeleid een fatsoenlijke buffer voorziet.” De Commissie had aanvankelijk 400 miljoen euro voorzien om crisismaatregelen én marktinterventiemaatregelen te nemen voor de hele sector. Volgens Tom Vandenkendelaere was dat veel te weinig. “Men wilde blijkbaar ook hier de factuur doorschuiven naar de lidstaten. Vandaar dat het Parlement de reserve heeft uitgebreid door er de ongebruikte kredieten van het Europees Landbouwgarantiefonds én de opbrengst van de administratieve sancties aan toe te voegen. Zo komt men aan een pot van maximaal 1,5 miljard euro.”

Naast het uitbreiden van de crisisreserve legt de landbouwcommissie van het Europees Parlement nog een aantal accenten. Zo zullen landbouwers die herhaaldelijk niet voldoen aan de wettelijke vereisten inzake milieu, dierenwelzijn of voedselkwaliteit, tien procent van hun premierechten verliezen, een stijging met vijf procent. “Begunstigden zullen 15 procent blijven verliezen van het bedrag waar ze recht op hebben als ze opzettelijk de regels overtreden”, aldus de Europarlementsleden. “Om overbelasting van nationale overheden en landbouwers te voorkomen, moeten lidstaten elke twee jaar aan de Commissie rapporteren over hun voortgang, en niet elk jaar zoals voorgesteld.”

De tekst, die is goedgekeurd door de leden van de landbouwcommissie, moet nu nog door het Europees Parlement in zijn geheel worden bestudeerd. Maar daarvoor is het wachten tot na de Europese verkiezingen eind mei.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Departement Landbouw en Visserij

Volg VILT ook via