nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.11.2018 Europese Commissie stelt visvangstquota 2019 voor

De Europese Commissie heeft de visvangstquota in de Atlantische Oceaan en de Noordzee voor volgend jaar voorgesteld. Voor 62 van de 89 visbestanden wil de Commissie de quota verhogen of behouden en voor 22 bestanden verlagen. "Volgend jaar zal een mijlpaal vormen voor de Europese visserij”, reageert Karmenu Vella, EU-commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij. “Het is onze collectieve plicht te zorgen voor een goede overgang naar de volledige aanlandingsverplichting vanaf 1 januari 2019.” De Rederscentrale reageert positief.

2019 wordt een belangrijk jaar voor de Europese visserij. Vanaf 1 januari wordt de aanlandingsverplichting volledig van kracht. Om verspilling van overboord gegooide vis tegen te gaan, zullen vissers alle vangsten van commerciële soorten aan wal moeten brengen. Die moeten dan in mindering worden gebracht op de quota - daarmee heeft de Commissie al rekening gehouden in haar voorstellen. “Tegen 2020 zouden alle visbestanden op een duurzaam niveau bevist moeten worden”, aldus de Europese Commissie.

In haar voorstel schetst de Commissie een positief beeld van de evolutie van de visbestanden. “Drieënvijftig bestanden worden nu bevist op het niveau van de maximale duurzame opbrengst, terwijl dat tien jaar geleden maar voor vijf bestanden gold”, klinkt het. Met een maximaal duurzame opbrengst wordt ervoor gezorgd dat vissers een optimale hoeveelheid vis kunnen bovenhalen, zonder de toekomst van de bestanden in gevaar te brengen. “Sommige belangrijke bestanden nemen daardoor in omvang toe en de sector zal dit jaar naar schatting 1,4 miljard euro winst maken.”

Voor 2019 stelt de Commissie voor om de vangstquota voor 27 bestanden te verhogen. “Het gaat onder meer om langoustines, kabeljauw, tong en schol in de Ierse Zee en tong en scharretong in de Golf van Biskaje”, klinkt het. Voor 22 bestanden wordt een verlaging voorgesteld en op vijf bestanden mag niet meer gevist worden, onder meer op kabeljauw in de wateren ten westen van Schotland, de Keltische Zee, de Golf van Biskaje en de wateren rond het Iberisch schiereiland. Tenslotte wil de Commissie ook bijvangstquota opleggen voor vijf bestanden die incidenteel worden gevangen.

De Rederscentrale, de koepel die de belangen van de visserijsector verdedigt, reageert positief, al moet er volgens directeur Emiel Bouckaert nog meer duidelijkheid komen over de aanlandingsplicht. "Er moet nog gewerkt worden rond de uitvoerbaarheid en de uitzonderingen", zegt hij. Een belangrijk punt is dat ook kleine vissen aan land zullen worden gebracht, wat kan wegen op de visbestanden. Verder verwacht Emiel Bouckaert geen grote problemen voor de sector. "Tong en schar zijn de belangrijkste soorten voor onze vloot. We wachten ook nog op de adviezen in de Westelijke Wateren", licht hij toe. Dat visgebied, dat onder meer de Ierse Zee en de Golf van Gascogne bevat, is heel belangrijk voor de Belgische visvloot. 

Op 17 en 18 december komen de Europese visserijministers in Brussel bijeen om de laatste onderhandelingen over de quota te voeren. Vanaf januari zouden de nieuwe quota van kracht worden.

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Volg VILT ook via