nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.08.2018 Europese Commissie wil landbouwers ondersteunen

De Europese Commissie heeft een aantal maatregelen gepresenteerd die de landbouwers moeten helpen om deze periode van extreme droogte door te komen. Zo zullen de boeren een deel van hun inkomenssteun dit najaar sneller kunnen ontvangen en mogen ze landbouwgronden die normaliter braak zouden moeten liggen gebruiken voor de productie van veevoeder. Ondertussen zorgt de aanhoudende hitte in ons land in verschillende waterlopen voor schadelijke algenbloei. Een streep door de rekening van landbouwers die dat water willen oppompen.

Eurocommissaris voor Landbouw Phil Hogan pleegde de voorbije dagen overleg met verscheidene landbouwministers over de aanhoudende droogte, die aanzienlijke impact heeft op de akkerbouw en de beschikbaarheid van veevoeder voor de veeteelt. “Ik maak me grote zorgen over deze aanhoudende droogte en hoge temperaturen”, zei Hogan. “De Commissie staat, zoals altijd, klaar om getroffen landbouwers te ondersteunen.” Op aandringen van verschillende landbouwministers neemt de commissaris twee nieuwe maatregelen die wat soelaas zouden moeten bieden voor de sector.

Landbouwers zullen tot 70 procent van de rechtstreekse betalingen en 85 procent van de plattelandsontwikkelingsfondsen reeds tegen midden oktober - in plaats van december - kunnen ontvangen. Daarnaast wil Hogan afwijkingen toestaan op de vergroeningsregels, zodat landbouwgronden die eigenlijk braak moeten liggen gebruikt kunnen worden voor de productie van veevoeder. Het moet helpen om te vermijden dat de veehouders later dit jaar te kampen krijgen met een tekort aan veevoeder, en dus hogere kosten.

Hogan herinnert er voorts aan dat er binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) al mogelijkheden bestaan om de sector te ondersteunen. Zo kunnen de lidstaten tot 80 procent, en in sommige regio's tot 90 procent, van de door de droogte aangerichte schade compenseren. Daarvan hoeft de Commissie niet op de hoogte worden gebracht, zolang de steun per landbouwer over een periode van drie jaar niet meer dan 15.000 euro bedraagt. “Ik moedig alle lidstaten aan om te bekijken welke maatregelen mogelijk zijn binnen onze wetgeving", besluit Hogan.

In ons land begint de aanslepende droogte en hitte voor meer en meer problemen te zorgen. In de Dender en het kanaal Roeselare-Leie zijn sinds kort schadelijke blauwalgen aangetroffen. Blauwalg ontstaat vaak in stilstaand water - maar het komt ook voor in stromend water - vooral als de temperatuur van het water stijgt. Door de aanwezigheid van de giftige organismen mag het water van het kanaal niet meer opgepompt worden. Wat de gevolgen zijn voor de landbouwers die toch besmet water over hun gewassen sproeiden, is onduidelijk. "Contact met of inname van besmet water kan schadelijk zijn voor mens, dier en gewas, dus nemen we geen risico", zegt waterexperte Dominique Huits van Inagro.

De besmetting van het kanaal Roeselare-Leie komt erg ongelegen en dat beseft ook West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé. Na overleg werd gisterenmiddag bij wijze van toegeving beslist om de periode waarin boeren hun gewassen mogen beregenen uit te breiden. "Eerder mochten landbouwers hun velden alleen tussen 20 uur en 8 uur 's morgens beregenen, voortaan mag dat al vanaf 18 uur 's avonds tot 10 uur 's morgens. Vooral om praktische redenen", legt Decaluwé uit. "Al blijven de overige maatregelen met betrekking tot captatie wel gelden. Maar als dit weer aanhoudt, dan ziet het er echt niet goed uit."

Ook in Oost-Vlaanderen wordt bekeken of het mogelijk is om het sproeiverbod voor landbouwers te versoepelen. Heel wat boeren vragen daarom, zodat ze meer kunnen sproeien met grond- of regenwater. “Maar de situatie is nog steeds ernstig”, klinkt het. “Er wordt 20 procent meer water verbruikt dan voorgaande jaren.” Oost-Vlaanderen hanteert momenteel de strengste restricties op waterverspilling van alle Vlaamse provincies.

Bron: Belga / Het Laatste Nieuws / Eigen verslaggeving

Beeld: Aquafin

Volg VILT ook via