nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.11.2015 Europese erkenning voor vlees West-Vlaams rood ras?

Het Studie- en Documentatiecentrum voor de Vlaamse Rundveerassen (SDRV) heeft een aanvraag ingediend om het vlees van het rood ras van West-Vlaanderen te laten registreren als Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB). In 2012 werd het vlees al erkend als Vlaams traditioneel streekproduct, maar nu wil men ook op Europees niveau een erkenning nastreven. De bekendmaking van deze aanvraag is recent in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Het rood ras van West-Vlaanderen is een runderras dat uitsluitend gehouden wordt op de West-Vlaamse weiden. Het geografische gebied voor deze Bekende Oorsprongsbenaming valt dan ook samen met de provinciegrenzen van West-Vlaanderen. De belangrijkste voedingsbron voor de rode runderen is gras en graslandproducten. De veehouders laten de dieren grazen op de weide zodra en zollang het weer het toelaat. Het zijn grote, zware dieren met een donkere egale rode haarkleur. Hun vlees is donkerrood, heeft een volle intense smaak en is gegeerd bij toprestaurants.

Na de erkenning als Vlaams traditioneel streekproduct wil het Studie- en Documentatiecentrum voor de Vlaamse Rundveerassen nu ook de Europese erkenning voor een geografische aanduiding binnenrijven. De registratieprocedure voor de Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB) omvat twee luiken: een fase op Vlaams en een fase op Europees niveau.

Op Vlaams niveau wordt met de publicatie van de samenvatting van het aanvraagdossier in het Belgisch staatsblad de procedure gestart. Alle betrokken personen worden geïnformeerd over de registratieaanvraag. Elke natuurlijke of rechtspersoon die een rechtmatig belang heeft, krijgt gedurende 60 dagen volgend op de publicatie in het Belgisch staatsblad, de mogelijkheid om het dossier in te kijken en eventueel bezwaar in te dienen. Na deze bezwaarperiode wordt het dossier bestudeerd door de Vlaamse Adviescommissie die advies verleent aan de minister.

Als de Europese Commissie op het einde van de Europese procedure de benaming registreert, betekent dit dat enkel nog producenten die het lastenboek volgen en produceren binnen het afgebakende geografische gebied, gebruik mogen maken van de benaming ‘vlees van het rood ras van West-Vlaanderen’.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: VLAM

Volg VILT ook via