nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.02.2020 Europese liberalen willen landbouwtaboes doorbreken

Renew Europe, de tweede grootste fractie in het Europees parlement, wil taboes in de landbouwsector doorbreken. “We hebben besloten om een open debat te voeren over onderwerpen zoals GGO’s, gewasbeschermingsmiddelen en andere thema’s”, vertelt de Tsjech Martin Hlaváček aan Euractiv. “We hebben respect voor de standpunten van andere parlementsleden, maar wij willen deze discussie niet uit de weg gaan.”
De debatten over de toekomst van de Europese landbouw en over de rol van de landbouw bij de verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen, hebben een centrale plaats gekregen nadat de Europese Commissie in december haar ‘Green Deal’, inclusief de ‘Farm-to-Fork’-strategie, had uitgestippeld.
 
Voor de Europese landbouwsector is naar verwachting een belangrijke rol weggelegd, niet alleen voor het verduurzamen van landbouwpraktijken, maar ook voor de uitrol van een nieuw geïntegreerd voedselbeleid waarbij de volledige toeleveringsketen wordt betrokken.
 
De Europese Commissie heeft voorgesteld om het aandeel van de uitgaven voor klimaatmaatregelen in het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) na 2020 te verhogen tot 40 procent. Maar voor landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski is het niet nodig om het huidige GLB-voorstel te wijzigen, aangezien het al veel elementen bevat die de sector in staat stelt om de ambities van de Green Deal waar te maken.
 
Het blijft echter onduidelijk of het nieuwe GLB, dat de lidstaten meer flexibiliteit biedt om hun eigen strategieën voor de klimaatdoelstellingen te ontwikkelen, in de praktijk doeltreffend genoeg zal zijn. Mogelijke innovatieve oplossingen, zoals digitalisering, in de landbouwsector zullen door de EU-regeringen in een holistisch plan moeten worden vastgelegd. Maar critici zeggen dat dit zonder een gecentraliseerde aanpak vanuit Brussel wel eens op praktische problemen zou kunnen stuiten.
 
Volgens Dacian Cioloș, voorzitter van Renew Europe, zal de overgang van de Europese voedselsystemen niet afhangen van één enkele innovatie, maar is een breed scala aan innovaties en nieuwe technologieën nodig om die te ondersteunen. "Digitalisering zal bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de landbouw, niet alleen voor de precisielandbouw maar ook voor de relaties binnen de voedselketen", zei hij tegen Euractiv.
 
Digitalisering kan volgens hem de impact van de landbouw op het milieu en de natuurlijke hulpbronnen verminderen en het beheer van water voor irrigatie verbeteren. "Landbouwers kunnen oplossingen bieden voor veel uitdagingen binnen de maatschappij, door de voedselvoorziening veilig te stellen en de klimaatverandering te bestrijden", aldus Cioloș.
 
Voor Cioloș moet het GLB ook rekening houden met de Green Deal. Hij wil nadenken over het huidige voorstel dat op tafel ligt en het aanpassen door het in de bredere context van de ‘Farm-to-Fork’-strategie te passen. “De landbouwers hebben nood aan voorspelbaarheid, een langetermijnvisie voor het GLB en een eerlijk inkomen”, besluit hij.

Bron: Euractiv

Volg VILT ook via