nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

22.04.2020 “Europese maatregelen welkom maar niet compleet”

De Europese Commissie kondigde woensdag een aantal maatregelen aan om de Europese zuivel- en rundvleessector te ondersteunen die getroffen zijn door de uitbraak van het coronavirus. “Deze en eerder genomen maatregelen zijn broodnodig”, aldus Boerenbond. De landbouworganisatie dringt aan op een spoedige implementatie van deze maatregelen. “Maar het is onaanvaardbaar dat andere zwaar getroffen sectoren over het hoofd worden gezien.” Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) noemt de maatregelen een stap in de goede richting, maar blijft voorzichtig.
De Europese Commissie heeft een nieuw pakket maatregelen gelanceerd om de land- en tuinbouw verder te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Er komt onder andere steun voor de private opslag van zuivel en rundvleesproducten voor een periode van 2 tot 6 maanden. Hiervoor was België alvast vragende partij. Ook een versoepeling van de marktondersteuning voor de groente-, wijn-, fruit-, olijfolie- en bijenteeltsector staat op het programma. Daarnaast worden ook de mededingingsregels, artikel 222 van de gemeenschappelijke marktverordening, aangepast voor zuivel, bloemen en aardappelen waardoor de sector zelf afspraken kan maken over productievolumes.
 
“De bedoeling van de maatregelen is om de markten te stabiliseren”, zegt Europees Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski hierover. “Ik heb er alle vertrouwen in dat deze maatregelen de markten zullen verlichten en snel concrete resultaten zullen opleveren.” De maatregelen moeten eerst nog voorgelegd worden aan de lidstaten waardoor ze nog kunnen wijzigen, maar de Commissie hoopt tegen eind april de knoop door te hakken.
 
Boerenbond noemt de maatregelen zeer welkom voor de land- en tuinbouw die het zwaar te verduren krijgt door de coronacrisis. “Toch blijven er nog steeds belangrijke lacunes, zoals het ontbreken van steun voor de sierteelt- en aardappelsector die zeer sterk en acuut getroffen zijn”, zegt voorzitter Sonja De Becker. Voor Boerenbond is er dus meer nodig om cashflow te genereren op korte termijn en de liquiditeitspositie van deze bedrijven te versterken.
 
“We stellen vast dat de Europese maatregelen geen of weinig aandacht hebben voor de liquiditeitsproblemen van de bedrijven”, stelt De Becker. “De Commissie kan de verantwoordelijkheid hiervoor niet louter op de lidstaten of sectoren afschuiven. Er zijn hiervoor extra Europese budgetten nodig en Europa moet mee zijn verantwoordelijkheid nemen als behoeder van de ééngemaakte markt en beheerder van het landbouwbeleid.”
 
Voor ABS-voorzitter Hendrik Vandamme is de meest opvallende maatregel de aanpassing van artikel 222. “Hierdoor wordt het mogelijk om binnen de sectoren zelf afspraken te maken over productievolumes, lees productiebeperkingen, om extreme marktoverschotten te vermijden”, zegt hij. “De mogelijkheid wordt geboden om producten van de markt te halen, wat uiteindelijk de druk van de ketel moet kunnen halen en prijscorrigerend moet werken. Hoeveel financiële middelen daar tegenover gezet zullen of kunnen worden, is op dit moment nog niet duidelijk. Voor de vrije aardappelen wordt op dit moment overlegd tussen telers, afnemers en overheid om te zien wat haalbaar én werkbaar is. Voor de contractteelt moeten in eerste instantie de afnemers hun verantwoordelijkheid nemen. Of er een regeling komt naar Nederlands voorbeeld is nog niet duidelijk en het Nederlands model zomaar overnemen lijkt ons ook niet aangewezen.”
 
De grootschaligheid van de impact en malaise binnen de land- en tuinbouwsector rechtvaardigt de dringende inzet van andere, bijkomende middelen. Boerenbond bracht deze boodschap reeds meermaals aan Landbouwcommissaris Wojciechowski. “De tijd dringt en meer actie is nodig”, zegt De Becker die waarschuwt voor de risico’s van een al te afwachtende houding van de Europese Commissie. Vooral voor de vergeten sectoren van de sierteelt en de aardappelen is nu perspectief nodig. “Als er gewacht wordt, dreigt het ‘too little, too late’ te zullen blijken.”

Bron: Eigen verslaggeving

Volg VILT ook via