nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

23.01.2018 Europese mengvoederproductie blijft stabiel in 2017

De Europese mengvoederindustrie heeft in 2017 156,7 miljoen ton veevoeder geproduceerd, een heel lichte stijging van 0,2 procent in vergelijking met een jaar eerder. Het herstel van de melkprijs zorgde voor een toename van de productie van rundveevoeding, terwijl er minder varkensvoeder werd geproduceerd. Die daling ligt in lijn met de daling van de varkensvleesproductie. De productie van pluimveevoeder steeg lichtjes. Dat blijkt uit data die FEFAC, de Europese federatie van de mengvoederindustrie, verzamelde.

Het loslaten van het melkquotum zorgde in 2016 voor een groot contrast in de melkproductie en de vraag naar melkveevoeder tussen de verschillende Europese lidstaten. Landen zoals België, Polen en het Verenigd Koninkrijk zagen hun productie in 2017 met vijf tot acht procent stijgen. De droogte op het Iberisch schiereiland zorgde ervoor dat de ruwvoederproductie terugliep waardoor er een grote vraag was naar mengvoeder. In het algemeen stimuleerde een hoge melkprijs de boeren om performant veevoeder aan te kopen om hun melkproductie te maximaliseren. Al deze factoren zorgden ervoor dat de productie van rundveevoeder met één procent steeg in 2017 tot 43,5 miljoen ton.

Op vlak van pluimveevoeder had de uitbraak van vogelgriep een belangrijke impact op een aantal pluimveeregio’s in Europa. Vooral de Franse en de Hongaarse eendenhouderij, voor de productie van foie gras, werd zwaar getroffen. Een aantal Europese landen zagen hun pluimveestapel stabiliseren of licht teruglopen. De grote uitzondering was Polen, daar steeg de productie voor het derde jaar op rij met zeven procent. Al bij al hadden al deze tendensen weinig invloed op de voederproductie, die slechts 0,5 procent steeg tegenover 2016. De pluimveesector blijft het grootste segment voor de Europese veevoederindustrie, goed voor een productie van 54,4 miljoen ton.

De terugval die in 2016 al opviel in de varkensvoederproductie, werd in 2017 bevestigd. Er viel een daling te noteren van één procent, tot 49,9 miljoen ton. Die daling loopt parallel met de evolutie van de Europese varkensvleesproductie in 2017. De wereldwijde vraag naar varkensvlees, vooral gestuurd vanuit China, zorgde voor een herstel van de varkensprijzen, maar dat vertaalde zich niet in een herstel van de varkensvleesproductie. Dat komt vooral door de aanhoudende effecten van de Afrikaanse varkenspest in Oost-Europa.

Als we op het niveau van de lidstaten kijken, dan zien we dat Polen het best presterende land is met een jaarlijkse groei van 7,5 procent van de totale mengvoedersector. Bij de grote mengvoederproducerende landen zien we dat Duitsland, Nederland en Italië hun productie handhaven, waar Frankrijk en Spanje hun veevoederproductie zagen teruglopen met respectievelijk één en drie procent. De top drie van grootste mengvoeder producerende landen wordt aangevoerd door Duitsland, gevolgd door Spanje en Frankrijk.

Wat de voorspellingen voor 2018 betreft, toont FEFAC zich vrij optimistisch. Er wordt een stijging verwacht van een halve procent in vergelijking met 2017. De Europese mengvoedersector verwacht een stabilisatie van de vraag naar rundveevoeder, vooral als gevolg van de grote stocks aan magere melkpoeder die Europa nog steeds heeft. Voor pluimveevoeder ziet FEFAC een stijging in de vraag. “Hoewel de vogelgriep nog steeds woedt in delen van Europa, tekent zich wel een duidelijke trend af naar een grotere vraag naar pluimveevlees. We verwachten dat die met één procent zal stijgen. Al kan het zijn dat stengere dierenwelzijnseisen in een aantal landen er voor zorgen dat de pluimveestapel krimpt”, klinkt het.

De evolutie van de varkensstapel wordt beïnvloed door een aantal factoren. Recente cijfers tonen aan dat de zeugenstapel zal uitbreiden. Maar de wereldwijde vraag naar varkensvlees, die een grote impact heeft op de ontwikkeling van de Europese varkensstapel en dus ook op de vraag naar varkensvoeder, wordt verwacht te dalen. Ook strengere mestwetgeving in lidstaten zal een impact hebben. Daarom verwacht FEFAC een stabilisatie van de productie van varkensvoeder. 

Meer informatie: Compound feed production estimates for 2017

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via