nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.06.2019 Europese pluimveevleessector kant zich tegen Mercosur

De Europese pluimveevleessector trekt aan de alarmbel nu de handelsgesprekken met Mercosur hun eindfase naderen. “Pluimveevlees is één van de Europese landbouwsectoren die in de onderhandelingen wordt opgeofferd. Mercosur-landen zullen enorme hoeveelheden extra pluimveevlees in Europa mogen invoeren”, zegt AVEC, de stem van de Europese pluimveeslachthuizen. De onderhandelingen in het kader van het Mercosur-akkoord bereiken hun eindpunt. Mogelijk zou er eind juni al een politiek akkoord worden afgesloten.

Mercosur is een economisch samenwerkingsverband tussen de Zuid-Amerikaanse landen Argentinië, Brazilië, Paraguay, Uruguay, Venezuela en Bolivia. Met ongeveer 285 miljoen inwoners vormt Mercosur de vierde ‘interne markt’ ter wereld, na de EU, de VS en Japan. De handel tussen de Europese Unie en Mercosur is de afgelopen jaren snel in omvang toegenomen. In 2010 zijn de twee handelsblokken daarom gestart met onderhandelingen over een handelsakkoord. De export van de EU naar de Mercosur-landen bestaat vooral uit industriegoederen, terwijl de EU vooral agrarische producten uit Mercosur importeert.

Eén van die landbouwproducten die door Mercosur wordt geëxporteerd naar de EU is pluimveevlees. Vooral Brazilië, de grootste uitvoerder van pluimveevlees ter wereld, exporteert vandaag al ongeveer 500.000 ton kippenvlees naar Europa. Wanneer een akkoord wordt bereikt tussen de EU en Mercosur zouden die hoeveelheden nog exponentieel stijgen. Dat is niet naar de zin van de Europese verwerkers van pluimveevlees die zich verenigd hebben in AVEC. Het stuit hen tegen de borst dat verschillende audits hebben uitgewezen dat Brazilië er niet in slaagt om de Europese standaarden op vlak van dierenwelzijn, voedselveiligheid en milieubescherming te bereiken.

“Onze sector heeft tijd en energie geïnvesteerd om aan deze hoge Europese standaarden te voldoen. We zijn trots op de weg die we hebben afgelegd en die ervoor zorgt dat de consument vertrouwen heeft in Europees pluimveevlees”, klinkt het in een persbericht. “Juist daarom vinden we het onaanvaardbaar dat Brazilië enorme extra quota krijgt toegewezen om pluimveevlees in de EU in te voeren. Zeker wanneer er duidelijk bewijs is, afkomstig van de diensten van de Europese Commissie zelf, waaruit blijkt dat Brazilië er niet in slaagt aan deze hoge standaarden te voldoen.”

AVEC wijst er ook op dat er meer dan 300.000 mensen werken in de Europese pluimveevleessector. “Het jobverlies als gevolg van deze handelsovereenkomst zal vooral een belangrijke impact hebben in landelijke gebieden”, luidt het. Daarom vindt de Europese pluimveevleessector het onaanvaardbaar dat er toegevingen over pluimveevlees worden gedaan in de Mercosur-handelsovereenkomst. “We roepen de Europese Commissie, de nieuw verkozen parlementsleden en de nationale autoriteiten in de EU op om hun verantwoordelijkheid op te nemen en een akkoord te verwerpen dat de toekomst van de Europese pluimveevleessector hypothekeert.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via