nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

22.04.2018 Europese richtlijnen voor restproducten in diervoeders

De Europese Commissie heeft een actieplan opgesteld om de ontwikkeling van een circulaire economie te stimuleren, onder meer door levensmiddelen die om verschillende redenen niet meer geschikt zijn voor menselijke consumptie te recupereren als grondstof voor diervoeders. De praktijk werd tot nu toe vooral bemoeilijkt door regelgeving, en dus startte de Commissie met het formuleren van enkele richtsnoeren die de wettelijke obstakels zo veel mogelijk wegwerken zonder daarbij de voedselveiligheid in het gedrang te brengen. 

Levensmiddelen die om commerciële redenen of wegens productieproblemen of andere gebreken niet langer voor menselijke consumptie geschikt zijn worden vandaag gecomposteerd, omgezet in biogas, verbrand of gestort. In de eerste plaats vallen er uiteraard enorme duurzaamheidswinsten te halen uit maatregelen die de voedselverliezen zo veel mogelijk beperken. Wanneer levensmiddelen uiteindelijk toch uit de humane voedselketen verdwijnen, moeten ze op een zo hoogwaardige manier gevaloriseerd worden. Het gebruik voor diervoeder is daarbij een interessante piste.

Omdat er hiervoor voorlopig nog heel wat juridische obstakels zijn, heeft de Commissie alvast enkele richtsnoeren geformuleerd die de praktijk moeten vergemakkelijken. Die richtsnoeren moeten de nationale en lokale bevoegde autoriteiten en de exploitanten in de voedselketen ondersteuning bieden bij de toepassing van de Europese wetgeving. Daarom zorgen de richtsnoeren onder meer voor toelichting van de toepasselijke wetgeving, trachten ze de rechtszekerheid te vergroten en voorbeelden aan te reiken van beste praktijken die in overeenstemming zijn met het huidige regelgevingskader.

Over welke levensmiddelen gaat het precies? Onder het toepassingsgebied van deze richtsnoeren vallen producten afkomstig van de voedingsindustrie, en levensmiddelen die verpakt of onverpakt in de handel zijn gebracht, geleverd door groothandelaars en detailhandelaars in levensmiddelen. Komen (nog) niet in aanmerking: levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma’s, voedingssupplementen, keukenafval en etensresten.

Lees de volledige tekst hier.

Bron: AgriHolland / eigen verslaggeving

Beeld: Francesco Vanderjeugd

Volg VILT ook via