nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

09.05.2014 Europese vissersvloot krimpt, capaciteit stijgt

De omvang van de Europese visserijvloot neemt af, althans wat het aantal vissersboten betreft. In 2012 steeg de capaciteit uitgedrukt in ton daarentegen met 2 procent ten opzichte van 2011, het motorvermogen met 1 procent. Daarmee blijft de Europese vloot 16,4 procent onder zijn maximaal toegelaten capaciteit en 10 procent onder het gemotoriseerd vermogensplafond. Begin 2013 bevoeren 76.023 vissersboten de Europese zeeën.

De Europese lidstaten verkleinen zoals afgesproken hun vissersvloot, maar er is nog veel progressiemarge. Dat is de belangrijkste conclusie van het jaarlijkse EU-rapport over de Europese vissersvloot. Een stap in de goede richting om de capaciteit van de vloot zo goed mogelijk af te stemmen op de beschikbare visvoorraden, zo klinkt het. Dat betekent concreet: meer capaciteit per boot, en dus een logische daling van het aantal vissersboten.

De Commissie houdt de capaciteit van de vloot nauwlettend in het oog en stuurt bij waar nodig om tot een maximale duurzame vangst (MSY) te komen. Uit het rapport blijkt dat Europa tussen 2007 en 2012 464 miljoen euro uitgaf aan uitkeringen voor 3.700 boten die niet uitvoeren, om zo overbevissing tegen te gaan. Volgens het nieuwe Gemeenschappelijke Visserijbeleid, goedgekeurd in december 2013, zijn de lidstaten verantwoordelijk voor het evenwicht tussen de capaciteit van de vloot en de omvang van het visbestand.

Meer info: 'Fishing effort - Managing fish stocks'

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via