nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

23.04.2019 Exotenbestrijding houdt vele terreinbeheerders bezig

Doordat niet alleen de Vlaamse overheid er zich mee bezig houdt, is het niet mogelijk om een volledig overzicht te geven van de kosten die kleven aan de bestrijding van schadelijke exotische dieren en planten. Dat vernam Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V) van minister van Natuur Koen Van den Heuvel. Elke terreinbeheerder is binnen het eigen gebied verantwoordelijk voor het intomen van invasieve exoten. Het Agentschap voor Natuur en Bos zet daar zowel eigen personeel als gespecialiseerde bedrijven uit de sociale economie voor in. Ook gemeenten, provincies en waterloopbeheerders hebben er de handen vol mee. Een reporter van VILT kroop al eens mee in een kano om Canadese ganzen te vangen.

Planten of dieren die van nature niet voorkomen in onze streken, worden aangeduid met de term exoten. Sommige daarvan (b.v. fijnspar) zijn zo ingeburgerd dat men ze niet meer herkent als exoot. Niet alle exoten leveren problemen op, maar er zijn er die zich zo sterk vermenigvuldigen dat ze plaatselijk ecologische of economische problemen opleveren. Een specifiek voorbeeld is de Canadese gans, die als ‘zomergans’ schade toebrengt aan landbouwgewassen. In zijn antwoord aan volksvertegenwoordiger De Meyer verwijst de minister naar de Ecopedia-website. Daar vind je onder meer een studie terug die aantoont dat de kosten voor het beheersen van de populatie Canadese ganzen ruimschoots gecompenseerd worden door het vermeden opbrengstverlies aan landbouwgewassen.

Jos De Meyer informeerde meer in het algemeen naar het beleid inzake exoten, en het kostenplaatje van bestrijding. Een volledig overzicht van de kostprijs kon minister Koen Van den Heuvel niet geven omdat ook andere terreinbeheerders dan de Vlaamse overheid instaan voor de bestrijding. Specifiek voor zijn administraties gaat het om gemiddeld 109.000 euro per jaar dat de Vlaamse Milieumaatschappij deze legislatuur spendeerde aan exotenbestrijding. Het team dat ingezet wordt voor rattenbestrijding in en rond waterlopen bekampt ook schadelijke exoten.

Het Agentschap voor Natuur en Bos geeft vooral geld uit aan het bestrijden van invasieve exotische planten binnen de natuurgebieden van de Vlaamse overheid. Vorig jaar ging het om 477.000 euro, maar de jaren voordien viel het kostenplaatje telkens hoger uit, tot wel 773.500 euro in 2014. Invasieve exotische dieren hebben ANB vorig jaar bijna 236.000 euro gekost, wat aanzienlijk meer is dan de voorgaande jaren. De natuuradministratie doet de bestrijding deels in eigen beheer en doet daarnaast ook beroep op sociale-economiebedrijven. Een deel van de ingehuurde uren wordt besteed aan het bestrijden van Japanse duizendknoop en Amerikaanse vogelkers.

Gelet op de inspanningen die bestrijding vergt, vindt het Vlaams parlementslid het vreemd dat tuinliefhebbers van een soort als Amerikaanse vogelkers online nog altijd plantgoed kunnen bestellen. Vele tuincentra zijn, in het kader van het AlterIAS-project, wel het engagement aangegaan om klanten op de risico’s van invasieve soorten te wijzen. “Het beleid naar invasieve soorten bestaat zowel op Vlaams als op Europees niveau uit een drietrapsraket. Preventie is de basis”, legt minister Van den Heuvel uit. “Als een soort zich toch vestigt in de natuur is het belangrijk die snel op te sporen en in te grijpen. Als de soort zich al heeft uitgebreid, is uitroeiing meestal niet meer mogelijk, en dan werkt men met beheersmaatregelen.”

De Europese Unie maakte een lijst van 26 diersoorten en 23 plantensoorten die beschouwd worden als zorgwekkend. Voor al deze soorten is de handel verboden. Daarnaast geeft de Vlaamse overheid op de website www.ecopedia.be nog meer soorten aan die problematisch zijn wanneer ze in Vlaanderen voorkomen. Het is belangrijk om na te gaan welke beheersmaatregelen zinvol en haalbaar zijn, vindt De Meyer, die aanstipt dat bepaalde als zorgwekkend beschouwde soorten wel degelijk vrij en zonder waarschuwing in de handel verkrijgbaar zijn. Hij vernoemde reeds Amerikaanse vogelkers, maar hetzelfde doet zich naar verluidt voor bij waterplanten (o.a. waternavel) en bij nijlganzen en Canadese ganzen die als siervogels te koop zijn.

Meer weten? Lees de duiding over exotenbestrijding.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via