nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.07.2020 Extra maatregelen voor seizoenarbeiders in Zuid-Limburg

Drie gemeentes in Zuid-Limburg leggen bijkomende maatregelen op aan alle seizoenarbeiders die momenteel - of de in de komende weken - aan het werk zijn in de fruitpluk. Op die manier willen de drie gemeenten voorkomen dat er clusters van besmettingen ontstaan bij de seizoenarbeiders, waarvan er velen uit de 'rode of oranje zones' komen.

Jaarlijks komen er duizenden seizoenarbeiders in de zomermaanden helpen met de fruitpluk in de gemeentes Sint-Truiden, Nieuwerkerken en Borgloon. Vorig jaar ontving Sint-Truiden alleen al 4.632 ingeschreven seizoenarbeiders. “In augustus worden er jaarlijks tussen de 1.500 en 1.600 seizoenarbeiders ingeschreven in Sint-Truiden”, klinkt het. “Het merendeel van deze arbeiders komt uit Polen, Bulgarije, Roemenië en Oekraïne. Maar ook uit landen als Slovakije, Spanje, Italië en Portugal.” Verschillende van deze landen kregen van de FOD Buitenlandse Zaken de afgelopen dagen een code oranje of zelfs code rood. Dit betekent dat Belgen die naar een van deze landen reizen en terugkeren naar België verplicht een test moeten laten uitvoeren en in quarantaine gaan.

Omdat de seizoenarbeiders vaak in grote groepen verblijven in tijdelijke logies en zich ook in het plaatselijke openbare ruimtes begeven, kan een met het coronavirus besmette arbeider een grote groep infecteren. Om dit de voorkomen hebben de drie burgemeesters nu gezamenlijk beslist dat alle buitenlandse werknemers die zich in hun gemeente inschrijven een attest moeten kunnen voorleggen waaruit blijkt dat ze niet besmet zijn. Dit attest mag niet ouder zijn dan 48 uur.

“Als de arbeider dat attest niet kan voorleggen, moet de werkgever voor hem of haar quarantaine-voorzieningen aanbieden”, zeggen de burgemeesters. “De arbeiders moeten de richtlijnen voor testen en quarantaine volgen: ze moeten dus meteen na aankomst contact opnemen met een huisarts voor een test.”

De werkgevers dienen zich verder te houden aan de generieke gids met aanbevelingen voor de veilige organisatie van de tewerkstelling. Bovenop deze maatregelen willen de burgemeesters dat de werkgevers dagelijks de temperatuur van hun seizoenarbeiders nemen en deze registreren. “Als er zich ziektesymptomen en verhoogde temperatuur bij een seizoenarbeider wordt vastgesteld, moet er ook dringend een arts geraadpleegd worden”, klinkt het. De maatregelen worden vanaf 28 juli van kracht.

De drie burgemeesters hebben deze maatregelen ook aan de waarnemend gouverneur Michel Carlier voorgelegd en die heeft nu aan de andere Limburgse gemeenten voorgesteld om deze werkwijze ook te hanteren bij hun seizoenarbeiders.

Bron: Belga

Volg VILT ook via