nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.10.2019 Extra VLIF-steun voor klimaatinvesteringen

Landbouwers die investeren in warmtepompen, windturbines, aanpassingen aan bestaande stallen en serres of pocketvergisters kunnen sinds 1 oktober 2019 rekenen op VLIF-steun van 40%. “Investeren in technologie en innovatie op onze land- en tuinbouwbedrijven is één van de hefbomen om de uitdagingen van de sector samen aan te pakken”, zegt Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits.
Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) heeft hiervoor de lijst van investeringscodes aangepast. De verhoogde steun is afkomstig uit het Vlaams klimaatfonds. Het gaat om investeringen die op basis van de scores volgens de selectiecriteria een bovengemiddelde bijdrage leveren aan de verbetering van het klimaat door een aantoonbare CO2-reductie, zoals warmtepompen, warmterecuperatiesystemen en warmtewisselaars.
 
Verder komen enkele energiebesparende maatregelen in bestaande serres en investeringen in het gebruik van alternatieve energiebronnen, bijvoorbeeld restwarmte of koude-warmte opslagsystemen (KWO) in aanmerking. Ook de noodzakelijke aanpassingen aan bestaande stallen bij het plaatsten van een pocketvergister vallen hieronder.
 
De bestaande maatregelen voor emissiereducerende investeringen en voor onder andere het hergebruik van water en regenwateropvang blijven bestaan. Hiermee wil de Vlaamse overheid land- en tuinbouwers aanmoedigen extra te investeren in technologieën die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen.

Bron: Eigen verslaggeving

Volg VILT ook via