nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.07.2018 FAO en OESO verwachten weinig animo op landbouwmarkten

De productiviteit van landbouw blijft toenemen, maar het komende decennium zal er niet nog meer geproduceerd worden. Tenminste niet in West-Europa, want FAO en OESO zien de landbouw wel een tandje bijsteken in regio’s met een snel groeiende bevolking: Sub-Sahara-Afrika, Noord-Afrika, Zuid- en Oost-Azië en het Midden Oosten. Toch zullen deze regio’s nog sterker afhankelijk worden van voedselimport. China gaat een minder prominente rol spelen aan vraagzijde.

Tien jaar na de prijspiek van de landbouwgrondstoffen in 2007-2008 zijn de landbouwmarkten in slaap gedommeld. Landbouwers hebben hun productie sterk opgedreven, wat vorig jaar resulteerde in recordproducties voor granen, vlees, zuivel en vis. De graanvoorraad was nooit eerder zo groot. Tezelfdertijd is de vraag naar voedsel en voeder beginnen afzwakken. Een belangrijk deel van die vraag kwam de afgelopen tien jaar vanuit China. Gezinsinkomens stegen er, wat de vraag naar vlees, vis en diervoeder op de wereldmarkt deed toenemen. Dat effect is nu minder groot en samen met grote voorraden aan landbouwgrondstoffen maakt dat prijsstijgingen op middellange termijn onwaarschijnlijk.

FAO en OESO voorzien dat bevolkingsgroei de voornaamste drijfveer blijft aan vraagzijde. Dat gaat minder snel dan in het verleden. In veel landen heeft de consumptie van landbouwgrondstoffen zoals granen zijn piek reeds bereikt. Jarenlang werd er een sterk stijgende vraag naar dierlijke producten in het vooruitzicht gesteld. Voor zuivel gaat die vlieger nog op, maar de vraag naar vlees zou volgens de internationale waarnemers vertragen. Een deel van de wereldbevolking kiest voor minder vlees, terwijl nog meer mensen geen inkomen hebben dat het toelaat om vaak vlees op het menu te zetten. Met sterk stijgende prijzen voor landbouwproducten wordt in de eerstkomende tien jaar niet meteen rekening gehouden.

Wereldwijd zullen landbouw- en visproductie ongeveer 20 procent stijgen in de periode 2017-2028. Sterke groei wordt verwacht in regio’s als Noord-Afrika en Zuid- en Oost-Azië. In West-Europa is de rek er bijna uit. Waar de landbouwopbrengsten wel toenemen, gebeurt dat in de eerste plaats door intensivering en efficiëntiewinsten. Andere oorzaken zijn het omzetten van weiden in akkerland en een uitbreiding van de veestapel. In de handel in landbouwgrondstoffen blijven kopers en verkopers nagenoeg dezelfde. Waar er geen gebrek is aan grond, zoals in Noord- en Zuid-Amerika, daar situeren zich de landen die netto-exporteur zijn. In landen met een sterke bevolkingsgroei in Afrika, Azië en het Midden Oosten zal import nog meer dan nu moeten instaan voor de voedselbevoorrading.

Meer info: FAO-OESO Agricultural Outlook 2017-2028

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Veldverkenners

Volg VILT ook via