nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

22.03.2019 FAO roept op tot meer aandacht voor biodiversiteit

De Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties roept regeringen wereldwijd op om nog meer aandacht te schenken aan de forse daling van de biodiversiteit. “Minder biodiversiteit maakt plant en dier kwetsbaar voor plagen en ziekten. In combinatie met een daling van het aantal plantensoorten die overblijven om de mens te voeden, kan de voedselzekerheid in de toekomst in gevaar komen”, zegt FAO-directeur José Graziano da Silva.

In het rapport ‘State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture’ dat voor het eerst verscheen, benadrukken onderzoekers dat er verandering moet komen om voedselveiligheid en duurzame ontwikkeling te garanderen. “Biodiversiteit levert heel wat essentiële ecosysteemdiensten, zoals het creëren en onderhouden van gezonde bodems, bestuivende planten, het beheersen van plagen en het voorzien van leefgebieden voor wilde dieren, vissen en andere soorten die van vitaal belang zijn voor de voedselproductie en het levensonderhoud van landbouwgemeenschappen”, klinkt het in het rapport. “Bovendien maakt biodiversiteit productiesystemen meer weerbaar tegenover schokken en stress, inclusief diegene die veroorzaakt worden door klimaatverandering.”

Toch nemen veel belangrijke componenten van biodiversiteit af, zowel op genetisch, soort- en ecosysteemniveau. Vele soorten, inclusief bestuivers, bodemorganismen en natuurlijke vijanden van plagen die bijdragen tot essentiële ecosysteemdiensten zijn in verval als gevolg van de vernietiging en degradatie van habitats en als gevolg van vervuiling en andere bedreigingen. Volgens de onderzoekers zijn een aantal daarvan essentieel voor voedsel en landbouw, zoals de zoetwatervoorziening, de bescherming tegen stormen en overstromingen,…

Uit het onderzoek blijkt dat intensieve landbouw, verandering van landgebruik en ontbossing in Europa de belangrijkste factoren zijn voor biodiversiteitsverlies. In Afrika en Azië zijn overexploitatie en ontbossing de grootste boosdoeners. Hoopgevend is dat ruim 80 procent van de 91 geraadpleegde landen bezig is met het verbeteren van de biodiversiteit, bijvoorbeeld in de vorm van agroforestry en biologische landbouw.

Volgens de wetenschappers zijn veel van deze initiatieven en herstelkaders echter ontoereikend. “Meer kennis van biodiversiteit, een betere samenwerking tussen overheid en landgebruikers en betere afzetmogelijkheden van ‘biodiversiteitsvriendelijke’ producten zijn nodig om de biodiversiteitsdaling om te buigen”, klinkt het. Daarom roept de FAO regeringen over heel de wereld op om actiever in te zetten op biodiversiteit. “We denken daarbij zowel aan het verspreiden van kennis als aan het stimuleren van initiatieven en herstelprogramma’s op lokaal niveau. Enkel zo kan de voedselzekerheid in de toekomst gegarandeerd blijven.”

Meer informatie: State of the World's Biodiversity for Food and Agriculture

Bron: Eigen verslaggeving

In samenwerking met: |Boerderij

Volg VILT ook via