nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.04.2017 FAVV-begeleidingscel kleine producenten is operationeel

Omdat producenten van hoeve- en streekproducten al eens durven struikelen over de strenge voedselveiligheidsregels die in ons land gelden, kondigde federaal landbouwminister Willy Borsus aan dat er binnen het Voedselagentschap een begeleidingscel voor kleine producenten zou worden opgericht. “Die cel is nu volledig operationeel. Alle aanwervingen zijn achter de rug en de nieuwe website is net in gebruik genomen”, zegt Borsus. Voor hem is begeleiding en voorlichting één van de prioritaire taken van het Voedselagentschap.

In 2015 al kondigde de federale landbouwminister aan dat hij werk zou maken van de oprichting van een begeleidingscel voor kleine producenten binnen het Voedselagentschap. Aanleiding daarvan was een debacle rond Hervekaas. Bij een routinecontrole bij een artisanale kaasmaker uit het land van Herve werd vastgesteld dat de gestockeerde kazen, die gemaakt zijn van rauwe melk, besmet waren met de listeriabacterie. Daarop legde het agentschap beslag op de kazen. Al gauw werd het Voedselagentschap ervan beticht dat het ambachtelijke productie onmogelijk maakt door voor hoeveproducenten dezelfde normen toe te passen als voor industriële kaasmakers.

“Dit dossier toont aan dat kleine producenten en verwerkers ondersteund moeten worden als het gaat over de wettelijke vereisten op vlak van voedselveiligheid”, stelt Borsus. Hij gaf daarop de opdracht aan het Voedselagentschap om een begeleidingscel voor kleine producenten op poten te zetten. Volgens de minister tonen cijfers het belang van deze cel aan. Tussen begin 2015 en begin 2017 steeg het aantal hoeveproducenten van 1.400 naar 1.562, een toename van 11 procent op twee jaar tijd. Voor de producenten van hoevezuivel zijn de cijfers nog duidelijker: van 666 in 2015 naar 790 in 2017 (+18,5%). Het aantal hoeveslagers steeg in diezelfde periode van 177 naar 187 (+6%).

“Steeds meer landbouwers starten met de verwerking en verkoop van hun producten. Zij spelen daarbij in op de vraag van consumenten”, stelt Borsus. “Het Voedselagentschap moet oog hebben voor dit segment en deze kleine producenten begeleiden in het mooie avontuur van de buurthandel en de valorisatie van onze streekproducten.” Nu ook de website voor deze kleine producenten klaar is, zit de begeleidingscel volledig in het zadel. Op die website is onder meer informatie te vinden over begeleidingsprojecten die aan de gang zijn, over initiatieven waaraan kleine producenten kunnen deelnemen en over resultaten van studieprojecten.

Meer informatie: Voorlichtings- en begeleidingscel FAVV of 02 211 83 02 of

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via