nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.02.2019 FAVV versoepelt verzamelverbod varkens

Het Afrikaanse varkenspestvirus circuleert momenteel nog steeds bij everzwijnen in het zuiden van de provincie Luxemburg. Tot nu toe werd bij 439 wilde everzwijnen het virus aangetoond. Maar door de strenge maatregelen genomen door het Waals gewest, is de situatie momenteel gestabiliseerd. “De maatregelen bij gedomesticeerde varkens die in september genomen werden, kunnen daarom lichtjes worden versoepeld”, laat het FAVV weten. Vanaf donderdag 14 februari werd het laden van varkens van verschillende bedrijven op eenzelfde voertuig voor vervoer naar het slachthuis terug toegelaten. “De rest van de regelgeving blijft van kracht.”

De situatie in het zuiden van Luxemburg is stabiel, dat meldt het Voedselagentschap (FAVV). Het verzamelverbod voor varkens dat ingesteld werd na het ontdekken van de Afrikaanse varkenspest kan daarom versoepeld worden. Tot nu toe was het niet toegelaten om varkens van verschillende bedrijven op eenzelfde voertuig te laden voor vervoer naar het slachthuis. “Die regel wordt nu opnieuw ingetrokken”, laat het FAVV weten. “Uiteraard moeten hierbij de nodige bioveiligheidsmaatregelen in acht genomen worden.” Zo moeten alle vervoersmiddelen die worden gebruikt voor het vervoer van de varkens worden gereinigd en ontsmet na ieder transport.

Alle andere maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, blijven wel nog van kracht in het gebied. “Zo is bijvoorbeeld de toegang tot iedere plaats waar varkens gehouden worden, beperkt tot de personen die strikt noodzakelijk zijn voor de goede werking van het bedrijf. Er mag geen enkel contact worden toegelaten tussen het publiek en de varkens, met inbegrip van kinderboerderijen en dierentuinen”, verduidelijkt het FAVV. Het is verder ook verboden om varkens te voederen met keukenafval of een gedood everzwijn of delen ervan mee te nemen naar een plaats waar varkens worden gehouden.

“Wanneer varkenshouders tekenen van ziekte vaststellen, moeten ze een beroep doen op hun dierenarts”, aldus het FAVV. “Vooraleer de dierenarts een behandeling opstart, moet hij monsters nemen en die laten testen op Afrikaanse varkenspest.” Tenslotte blijft het verboden om binnen de 72 uur nadat je in contact bent gekomen met een everzwijn, in contact te komen met varkens.

Als gevolg van de maatregelen die het Voedselagentschap heeft opgelegd om de Afrikaanse varkenspest in te dijken, is het sinds 17 september ook verboden om de bossen in de bewakings- en bufferzone in het zuiden van de provincie Luxemburg, te betreden en te ontginnen. Daarom heeft de Waalse regering beslist om een eerste enveloppe van vier miljoen euro vrij te maken voor de bosbouwers. De houtsector wordt volgens Waals minister van Natuur en Bos René Collin immers sterk getroffen. De administratie ontving reeds 36 dossiers van bosuitbaters, waarvan er 34 rechtstreeks van houtbedrijven afkomstig zijn.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via