nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.12.2018 FAVV voelt zich opnieuw gesterkt door minister Ducarme

In de zomer van 2017 komt het Federaal Voedselagentschap (FAVV) in een storm terecht na een crisis rond eieren die besmet raakten met fipronil. De communicatie van het FAVV wordt 'laattijdig', 'gebrekkig' en zelfs 'tegenstrijdig' genoemd. Een half jaar later wordt datzelfde FAVV geviseerd na vleesfraude bij slachthuis Veviba. Ook nu laat de communicatie het afweten, maar er worden ook serieuze vraagtekens geplaatst bij het adequaat functioneren van het agentschap. Zeven maanden later lijken de plooien glad gestreken. “Minister Ducarme vindt dat we goed werken, ik voel me gesterkt”, citeert De Standaard FAVV-topman Herman Diricks.

Dat was in maart van dit jaar wel even anders. Minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) reageerde toen bijzonder scherp: het Voedselagentschap moest op de schop. De minister bestelde meteen twee audits om de boel door te lichten. FAVV-topman Herman Diricks werd aan een waar kruisverhoor onderworpen in het parlement, de spanning tussen voogdijminister Ducarme en het Voedselagentschap was voelbaar.

Zeven maanden en twee audits verder is er van die spanning niets meer te merken. De audits zijn mild positief met enkele zeer duidelijk verbeterpunten, bijvoorbeeld wat betreft de externe dierenartsen. Ducarme noemde het FAVV eerder deze week in de commissie, waar de nieuwe audits werden voorgesteld, 'een van de beste voedselagentschappen van Europa'. Er wordt nu een stuurcomité opgericht om de hervorming in goede banen te leiden.

De groene fractie in het federaal parlement vindt de roze bril waarmee minister Ducarme de audits bekijkt, misplaatst. “Ik las blijkbaar een ander rapport”, reageert Anne Dedry (Groen). “Nu de audit er is, is het duidelijk: minister Ducarme moet dringend aan de slag. Hij heeft veel beloofd en veel verbeterpunten aangestipt, maar ik ben ervan overtuigd dat hij sommige maatregelen zelf al direct zou kunnen uitvoeren.”

Zonder twijfel zullen de bemoedigende woorden van minister Ducarme Herman Diricks deugd doen. Een halfjaar geleden maakten de parlementairen nog brandhout van de procedures die de ceo tussen 2006 en 2014, toen nog als directeur-generaal controlebeleid, mee bedacht. De topman reageert nu voor het eerst.

“De boodschap van de minister is in deze belangrijk: hij concludeert dat we een goed agentschap hebben”, reageert Herman Diricks. “Ook de auditeurs vinden dat we ons werk goed doen en dat we goed georganiseerd zijn.” Na alle kritiek die het Voedselagentschap kreeg, kijkt het nu naar de toekomst. “Het is voor niemand een gemakkelijke periode geweest. Onze mensen zijn blij dat de audits er nu zijn en dat de discussie achter de rug is. Nu we het vertrouwen van de minister hebben, moeten we verder aan het agentschap timmeren.”

De kritiek op (het gebrek aan) communicatie tijdens de fipronilaffaire en de Veviba-crisis neemt de FAVV-topman ter harte. “We werken hard om dat te verbeteren. We zullen ook nulmetingen uitvoeren en meten of onze campagnes wel het beoogde effect hebben”, besluit Herman Diricks.

Bron: De Standaard

Volg VILT ook via