nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.03.2015 FAVV vraagt opnieuw om op te passen met rauwe melk

Wetenschappers verbonden aan het Voedselagentschap brachten in 2014 een brochure uit om de consumptie van rauwe melk af te raden. Wie rauwe melk koopt, bijvoorbeeld in een hoevewinkel of melkautomaat, kreeg toen de boodschap om deze voor consumptie kort te laten koken. In een nieuw advies van het wetenschappelijk comité van het FAVV wordt nog eens herhaald dat vooral kwetsbare personen (o.a. kinderen, ouderen en zieken) voorzichtig moeten zijn met de consumptie van ongekookte melk en afgeleide producten. Vorig jaar werden verschillende zuivelproducten op basis van rauwe melk teruggeroepen vanwege een bacteriële contaminatie.

Het wetenschappelijk comité van het Voedselagentschap waarschuwt de consument om voorzichtig te zijn bij de consumptie van zuivelproducten op basis van rauwe melk. Dat geldt vooral voor "kwetsbare personen". Daarmee worden kinderen, ouderen, zieken, personen met een verminderde weerstand en zwangere vrouwen bedoeld. Voor zwangere vrouwen bestaat het risico op listeriose, wat kan leiden tot ernstige complicaties. Consumptie van rauwmelkse producten in het buitenland kan bijkomende risico's inhouden in regio's waar haarden van brucellose of tuberculose voorkomen.

Aanleiding voor het nieuwe advies is het terugroepen in 2014 van rauwmelkse producten zoals kaas, boter, room en karnemelk omwille van bacteriële besmetting. Het comité vindt dat er vooral risico's bestaan bij onvoldoende verzuurde verse kazen en bij zachte kazen. De risico's zijn minder in verzuurde verse kazen, halfharde kazen, boter en room aangezien groeimogelijkheden van de ziekteverwekkers daar beperkt zijn. Voor harde kazen worden geen specifieke risico's geïdentificeerd.

De wetenschappers van het FAVV drukken de melkveehouders op het hart dat zij moeten waken over een goede uiergezondheid van de koeien en hygiënisch tewerk moeten gaan bij de melkwinning en de productie van hoevezuivel. Het advies bevat in totaal drie pagina’s aanbevelingen voor producenten, onder meer ook over de koeling van melk en het correct verzuren van kazen zodat ze minder gevoelig zijn voor microbiële groei. Het comité meent ook dat een hittebehandeling van de rauwe melk voor consumptie een belangrijke veiligheidsmaatregel is die ervoor zorgt dat aanwezige ziekteverwekkers worden geïnactiveerd.

Meer info: Advies wetenschappelijk comité FAVV
 

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via