nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.05.2017 FEBEV ongerust over Waalse aanpak ritueel slachten

Vanaf 2019 zullen we in ons kleine land drie verschillende regelingen kennen voor het onverdoofd slachten van dieren in het kader van een religieuze rite. Bij FEBEV, de federatie die de belangen van Belgische slachthuizen verdedigt, zijn ze daar niet gerust in. “In Wallonië zal vanaf 1 september 2019 post cut stunning niet meer toegestaan zijn. Omkeerbare verdoving van het dier door elektronarcose zal er ook voor runderen gehanteerd moeten worden. Anders dan de Vlaamse houdt de Waalse politiek geen rekening met het op punt stellen en in de praktijk brengen van de techniek voor grote dieren als runderen”, klinkt het.

In Vlaanderen is er een politiek akkoord om vanaf 1 januari 2019 een totaalverbod in te voeren op het onverdoofd slachten van dieren. Vanaf die datum zal elektronarcose gebruikt worden voor schapen en kleine herkauwers, en ‘post cut stunning’ voor runderen. Kleine dieren worden met een stroomstoot verdoofd voor de halssnede. Deze techniek is omkeerbaar, het hart blijft pompen, wat hem aanvaardbaar moet maken voor de geloofsgemeenschappen die ritueel slachten. Omdat elektronarcose nog niet op punt staat voor honderden kilo’s zware runderen, worden zij verdoofd onmiddellijk na het kelen. De meerderheidspartijen hebben afgesproken om dit toe te passen als overgangsmaatregel, in afwachting dat elektronarcose ook werkbaar wordt voor runderen.

In Wallonië wordt onverdoofd slachten verboden vanaf 1 juni 2018, weliswaar met een overgangsperiode voor rituele slachten zodat het tot na het offerfeest van 2019 zal duren vooraleer er werkelijk iets verandert. Vanaf 1 september 2019 moet er voorafgaand verdoofd worden en is ‘post cut stunning’ niet meer toegestaan. Ook voor runderen zullen slachthuizen elektronarcose moeten toepassen, wat sectorfederatie FEBEV zorgen baart. “De Waalse deadline houdt er geen rekening mee dat de techniek voor runderen nog niet op punt staat. Als de beleidsmakers de door hen vooropgestelde deadline willen halen, dan moeten ze de daad bij het woord voegen en maximaal middelen inzetten om het onderzoek naar elektronarcose mee te ondersteunen.”

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er vooralsnog geen beslissing genomen inzake onverdoofd slachten. FEBEV blijft naar eigen zeggen pleitbezorger van een pragmatische aanpak die rekening houdt met de acceptatie van de geloofsgemeenschappen en een Europees gelijk speelveld.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: FEBEV

Volg VILT ook via