nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.06.2018 FEBEV streeft met charter naar duurzamere vleesketen

FEBEV, de Federatie van het Belgisch Vlees, heeft een charter klaar waarmee de sector zich wil engageren om grote stappen te ondernemen voor een duurzame, integere en veilige vleesketen. Bedrijven die het charter ‘Vlees voor de toekomst’ niet tekenen, zijn vanaf 1 september 2018 niet langer welkom bij FEBEV. “Met dit charter willen we een sterk signaal geven aan de buitenwereld en aan de beleidsmakers”, zegt Michael Gore, afgevaardigd bestuurder van FEBEV. De vleessector werd de afgelopen tijd geteisterd door tal van schandalen.

Undercoverreportages die mistoestanden in slachthuizen aan het licht brengen, vleesfraude, gesjoemel met karkasgewichten of problemen met de hygiëne in vleesverwerkende bedrijven,… De vleessector is sinds maart vorig jaar nauwelijks uit het nieuws geweest. “Bij deze incidenten werd vaak de hele sector over dezelfde kam geschoren”, vertelt Gore. “Om ons beter te wapenen tegen reputationele schade heeft FEBEV besloten om een charter op te stellen met structurele maatregelen.” Daarbij worden volgens hem duidelijke standpunten ingenomen om de beeldvorming van de sector grondig te veranderen.

In het charter ‘Vlees voor de toekomst’ staat onder meer dat de leden de nieuwe gedragscode onderschrijven met oog op samenwerking in de keten. Ze verbinden zich er ook toe om ethisch verantwoord te ondernemen op basis van ‘good corporate governance’. “We vragen ook dat we als sectorfederatie kunnen deelnemen aan de regionale raden voor dierenwelzijn”, vertelt Gore. Daarnaast komt er een onafhankelijk meldpunt waar FEBEV-leden en hun medewerkers verdenkingen kunnen rapporteren tegen bedrijven die de integriteit van medewerkers of principes op het vlak van voedselveiligheid of dierenwelzijn niet respecteren.

Er wordt ook een traject uitgewerkt waarbij de convenanten dierenwelzijn en FAVV verder geoperationaliseerd worden en waarbij samenwerking met betrokken overheidsdiensten voor fraudebestrijding gestimuleerd wordt. Daarnaast bevat dit ‘Vlees van de toekomst’-traject ook engagement op vlak van sociale wetgeving en wordt een doorgedreven opleidingstraject aangeboden voor kwaliteitsverantwoordelijken en ‘Animal Welfare Officers’. Bedrijven zullen er hun onderlinge kennis en expertise uitwisselen via het ‘peer review’ principe.

Het charter bevat ook afspraken over de bestaande sectorgids (G-018). Die moet bijkomende bepalingen krijgen op vlak van dierenwelzijn, karkasclassificatie en traceerbaarheid opdat de sectorgids de basis kan vormen voor de kwaliteitssystemen van de FEBEV-leden. Daarnaast worden ook systemen opgezet om na te gaan of de bedrijven voor en na de FEBEV-leden ook ter goeder trouw handelen. Tot slot zullen de vleesbedrijven ook toestaan dat hun gegevens op anonieme wijze worden verwerkt om algemene informatie over de sector te kunnen genereren.

Om dit charter op te stellen, kon FEBEV beroep doen op Piet Vanthemsche, voormalig voorzitter van Boerenbond en gedelegeerd bestuurder van het Voedselagentschap. Als onafhankelijk expert adviseerde hij FEBEV in deze materie. “Vanuit mijn professionele achtergrond ben ik begaan met de sector. De slachthuizen, uitsnijderijen en groothandels moeten een betrouwbare schakel blijven in de keten zodat we de hele keten kunnen versterken”, reageert Vanthemsche op zijn bijdrage aan het charter.

Michael Gore is blij dat de leden van FEBEV hun vertrouwen hebben gesteld in deze aanpak. “Het charter vergt inspanningen van onze leden, maar door deze gestructureerde aanpak kunnen we wel een sterk signaal geven aan de buitenwereld. We bevinden ons op een kantelmoment om de hele keten het respect te geven die het verdient”, stelt hij. FEBEV vertegenwoordigt 130 slachthuizen, uitsnijderijen en handelaars in de vleessector. Samen zijn zij goed voor meer dan 90 procent van de Belgische omzet van de vleesindustrie.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via