nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

29.01.2019 Fevia boos om ongenuanceerd rapport in The Lancet

Fevia is niet te spreken over de ongenuanceerde manier waarop de voedingsindustrie aan bod komt in een rapport dat in het medisch tijdschrift The Lancet is verschenen. Daarin zeggen wetenschappelijke experts dat obesitas, ondervoeding en klimaatverandering drie facetten zijn van eenzelfde dreiging. Machtige commerciële belangen, een gebrekkig politiek antwoord en een gebrek aan mobilisatie door burgers vormen de gemeenschappelijke basis van dit probleem. “Er bestaan inderdaad fundamentele uitdagingen, maar net daarom werkt onze sector zelf al jaren aan oplossingen”, aldus Fevia.

De federatie van de Belgische voedingsindustrie wijst erop dat dankzij een constructieve samenwerking tussen industrie, overheden en andere partners het voedingsaanbod in ons land evenwichtiger is geworden. “In het kader van het Convenant Evenwichtige Voeding hebben voedingsbedrijven gewerkt aan producten met minder suikers, vetten en zout en met meer vezels en vitamines. De tussentijdse resultaten die de sector vorig jaar samen met minister van Volksgezondheid Maggie De Block communiceerde, tonen duidelijk aan dat het voedingsaanbod gezonder en evenwichtiger is geworden”, aldus Fevia.

Daarnaast is er een samenwerking met Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen en de onderwijskoepels waarbij het aanbod dranken en tussendoortjes op scholen werd bijgestuurd. “We werken zelf ook actief aan een verantwoordelijke marketing naar kinderen met het breed gedragen initiatief ‘The Belgian Pledge’. De ondertekenaars verbinden zich ertoe geen reclame te maken voor producten die niet voldoen aan een set nutritionele criteria”, klinkt het. In dat opzicht merkt Fevia het probleem van de versplintering van de bevoegdheden rond gezondheid op. “We hebben nood aan een ‘health-in-all-policies’ aanpak die complexe uitdagingen zoals overgewicht bekampt met een allesomvattend plan rond voeding en gezondheid.”

In The Lancet wordt ook gewezen op de mondiale impact van voeding op uitdagingen voor het klimaat en worden die gelinkt aan de uitdagingen op vlak van gezondheid. Fevia ziet op dat vlak een oplossing in het verduurzamen van het volledige agrovoedingssysteem op basis van wetenschappelijke inzichten. “Zo’n systemische aanpak kan onmogelijk slagen zonder alle schakels in de keten, dus ook de voedingsindustrie, te betrekken. We zijn ervan overtuigd dat zo’n globale aanpak, die stapsgewijs het volledige systeem laat evolueren in de goede richting, meer impact heeft dan enkel in te zetten op een beperkt aantal zogenaamd ‘duurzame producten’”, zo besluit de sectorfederatie.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via