nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

23.01.2019 Fevia vult exportstrategie concreet in voor dit jaar

Tegen de achtergrond van een voor handel moeilijke geopolitieke context schreef de federatie van de Belgische voedingsindustrie (Fevia) aan een jaarplan om de export in 2019 aan te zwengelen. Ieder jaar 1 miljard euro meer verdienen met de uitvoer van voedingsproducten, dat is het ambitieuze doel dat tegen 2025 moet resulteren in een met export gerealiseerde omzet van 35 miljard euro. De context is, onder meer door de Brexit, zo uitdagend dat de verwachtingen wat de (positieve) handelsbalans niet veel verder reiken dan een status-quo. In 2019 wil Fevia onder meer een betere samenwerking nastreven met alle overheidsinstanties die zich bezighouden met handel.

Export is de motor van de groei van de Belgische voedingsindustrie. Om dat verder te stimuleren, stelt Fevia samen met de overheidsinstanties bevoegd voor internationaal ondernemen elk jaar een actieplan op met infosessies, buitenlandse handelsmissies, beursdeelnames en promotie-events. Richting 2025 werd geschreven aan een exportstrategie op middellange termijn. Het actieplan voor 2019 geeft daar concreet invulling aan voor het lopende werkjaar.

De voedingssector wil een jaarlijkse groei van de export met gemiddeld 5 procent aanhouden, om zo tegen 2025 een omzet van 35 miljard euro uit export te genereren. Om deze ambitie te realiseren, zet ‘Food2025’ vijf strategische doelstellingen voorop: bij de politiek en maatschappij meer steun zoeken voor export van Belgische voedingsspecialiteiten en dranken; beter samenwerken met voor handel bevoegde overheden; onder de noemer ‘Food.be’ Belgische voedingswaren in het buitenland promoten; markttoegang maximaliseren door de Brexit goed aan te pakken en door over de offensieve en defensieve belangen in het kader van handelsakkoorden te waken en, tot slot, de internationalisering van onze voedingsindustrie aanwakkeren met studietrips, buitenlandmissies, enz.

In de loop van 2019 staan bijvoorbeeld infosessies gepland rond de te verwachten impact van de Brexit en de handel in voedingswaren met de VS, Japan, Latijns-Amerika en China.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via