nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.10.2016 "Fluwelen aanpak mestbeleid werkt niet"

De aanpak van Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren werkt niet. Dat zegt de West-Vlaamse Milieufederatie in een reactie op nieuwe cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij waaruit blijkt dat op nog steeds 20 procent van de meetpunten de drempelwaarde van 50 milligram nitraat per liter overschreden wordt. “Zolang het beleid geen grenzen stelt aan de concentratie van de Vlaamse veeteelt én aan de intensivering van de groente- en aardappelteelt in West-Vlaanderen, blijft de druk op het vat”, zo klinkt het.

Begin deze week maakte VMM in een nieuw rapport de resultaten van de waterkwaliteitsmetingen bekend. Daaruit blijkt onder meer dat er voor het derde jaar op rij weinig evolutie te merken is in het aantal meetpunten met overschrijdingen van de 50 mg nitraat/liter-drempel. Het totale aantal oranje en rode meetpunten schommelt namelijk nog steeds rond de 20 procent, terwijl de MAP-doelstelling is dat percentage terug te brengen tot maximum vijf procent tegen 2018.

“De aanpak van minister Schauvliege werkt met andere woorden niet”, zo reageert de West-Vlaamse Milieufederatie. “De laatste drie jaar kenden we geen verbetering voor nitraten en fosfaten in het oppervlaktewater in West-Vlaanderen. Het Leiebekken presteert het zelfs te verslechteren met 11 procent meer overschrijdingen (44%) tegenover 2013-2014 (33%). Zolang het beleid geen grenzen stelt aan de concentratie van de Vlaamse veeteelt én de intensivering van de groente- en aardappelteelt in West-Vlaanderen, blijft de druk op het vat. De kosten van dit beleid worden verhaald op de burger. Niet alleen via niet-efficiënt inzetten van overheidsmiddelen, maar ook in de factuur voor drinkwaterproductie, de menselijke gezondheid en de staat van de natuur.”

“Het mag niet verbazen dat West-Vlaanderen met 34 procent nitraatoverschrijdingen (idem als 2013-2014) de kroon spant en het gemiddelde flink omhoog haalt”, zegt Bart Vanwildemeersch van de West-Vlaamse Milieufederatie. “Het aantal dieren dat in bepaalde regio’s in West-Vlaanderen gehouden wordt, kent zijn gelijke niet in Europa. Deze bulkproductie zorgt voor een enorme mestdruk. Gezien onze provincie ook de groente- en aardappelschuur is van Europa, wordt heel wat van de mest in deze teelten ingezet.”

“Hoewel de omzet van de grote groente- en aardappelverwerkende bedrijven steeds verder stijgt, worden de kosten voor de maatschappij steeds groter”, gaat Vanwildemeersch verder. “De West-Vlaamse bodems zijn uitgeput door de overproductie. Percelen die, omwille van de ligging op hellingen of in valleien, niet geschikt zijn voor andere dan grasteelt, worden toch omgezet in een kaal productielandschap. En intussen wordt de moe getergde boer er ook niet rijker van. Het wordt tijd dat de bron van het probleem wordt benaderd en de zoektocht naar een nieuw landbouwmodel dat beter is voor zowel boer, consument als milieu gestart wordt."

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via