nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

09.10.2018 FOD Volksgezondheid licht het herbicidenverbod toe

Op 26 september werd het lang aangekondigde verbod op synthetische onkruidbestrijdingsmiddelen voor particulieren in het Belgische Staatsblad gepubliceerd. De FOD Volksgezondheid verduidelijkt: “Synthetische onkruidbestrijdingsmiddelen bevatten een chemisch aangemaakte werkzame stof. Op basis van dit nieuwe besluit kunnen alleen onkruidbestrijdingsmiddelen met een laag risico of die een werkzame stof van natuurlijke oorsprong bevatten nog verkocht worden aan en gebruikt worden door niet-professionele gebruikers. Meststoffen die onkruidbestrijdingsmiddelen bevatten vallen ook onder dat besluit. Producten tegen mossen en korstmossen blijven evenwel toegelaten.”

Het verbod voor particulieren op synthetische onkruidbestrijdingsmiddelen gaat in op verschillende data naargelang het totaalherbiciden, hoofdzakelijk op basis van glyfosaat, of selectieve middelen betreft. Die laatste producten werken tegen specifieke onkruiden en worden vooral gebruikt in gazons. Op 6 oktober trad het verbod op de aankoop en het gebruik van alle synthetische totaalherbiciden in werking. Selectieve middelen mogen niet meer aangekocht worden vanaf 1 januari 2019 en niet langer gebruikt worden vanaf 1 januari 2020. Burgers die een chemische bestrijding van een probleemonkruid noodzakelijk achten, moeten vanaf dan een beroep doen op een tuinaannemer die over een fytolicentie beschikt.

Meer info: Fytoweb

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via