nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

29.05.2019 Frankrijk verbiedt een veelgebruikt fungicide

Frankrijk gaat alle gewasbeschermingsmiddelen op basis van de stof epoxiconazool van de markt halen. Het fungicide, een middel tegen schimmelziekten in granen en bieten, vormt volgens de Franse autoriteit Anses een "zorgwekkend gevaar" omdat het een hormoonverstorende stof is. Anses baseerde zich naar eigen zeggen op de nieuwe Europese regels voor hormoonverstoorders. De federale overheidsdienst Volksgezondheid onderzoekt of er ook in België maatregelen nodig zijn in afwachting van de herevaluatie van de actieve stof op EU-niveau. Over minder dan een jaar valt die beslissing.

Anses maakte dinsdag bekend dat het middel van de markt gaat. Het wordt bij de zuiderburen ingezet op zowat de helft van de oppervlakte met graangewassen. Voor bieten loopt dat op tot 70 procent van de oppervlakte. Op jaarbasis wordt er ongeveer 200 ton epoxiconazool op de Franse markt gebracht. Het middel staat al langer op de radar. Epoxiconazool wordt in twijfel getrokken omdat het kankerverwekkend zou zijn, zegt Anses, en ook "vermoedelijk toxisch" is voor de voortplanting. Nadat er eind 2017 nieuwe Europese regelgeving rond hormoonverstoorders was gekomen, nam het Franse voedselagentschap zelf het initiatief om een evaluatie van het middel te starten. Hun conclusie luidt dat het fungicide wel degelijk een hormoonverstoorder is voor de mens en voor ongewervelden, en daarom een gevaar voor de gezondheid en het leefmilieu.

Frankrijk gaat nu 76 producten uit de handel halen waarin de stof zit. Binnen het jaar moeten ze van de markt zijn, voegt een woordvoerster toe. Het middel wordt vooral door het Duitse BASF gecommercialiseerd. De beslissing werd overgemaakt aan de Europese autoriteiten. Op EU-niveau loopt een herevaluatie van epoxiconazool. Tegen april 2020 moet er immers een beslissing vallen of de actieve stof toegelaten blijft. Epoxiconazool heeft dus nog een Europese markttoelating, maar staat wel al even op een lijst tussen tientallen andere actieve stoffen met bepaalde ongewenste eigenschappen. Het komt de lidstaten toe om op zoek te gaan naar minder schadelijke alternatieven.

De federale overheidsdienst Volksgezondheid is sinds woensdag op de hoogte van de Franse beslissing. "Epoxiconazool is ook in België en andere Europese lidstaten toegelaten voor gebruik in verschillende teelten. Het onderzoek van de betrokken stof is momenteel evenwel lopende op Europees vlak", klinkt het. Of er in afwachting daarvan ook in België maatregelen nodig zijn, bekijkt de FOD Volksgezondheid. In eigen land is epoxiconazool vooral in de graanteelt een basisfungicide. Op kleinere schaal wordt het ook ingezet ter bestrijding van bladschimmels in bieten en groenten (o.a. witloof).

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Beeld: Cofabel

Volg VILT ook via