nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

01.02.2017 Frans-Belgische samenwerking rond wilde bestuivers

Omdat wilde bijen en andere bestuivers de voorbije decennia sterk zijn achteruitgegaan in Vlaanderen werken een resem natuurorganisaties, onderzoeksinstellingen en overheden uit Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk aan een grensoverschrijdend actieplan. Dat moet acties bevatten op maat van burgers, terreinbeheerders, landbouwers, ondernemers en beleidsmakers. Wilde bestuivers zijn namelijk van enorm groot belang voor de voedselproductie en economie. Het Interreg-project SAPOLL wil ook inzetten op sensibilisatie, burgerwetenschap voor het in kaart brengen van de verspreiding van soorten en wetenschappelijke opvolging van de toestand van wilde bestuivers.

Voor het SAPOLL-project slaat Natuurpunt de handen in elkaar de Waalse zustervereniging Natagora en met de Universiteit van Mons, Gembloux Agro-Bio Tech, EDEN62, Groupe Ornithologique et Naturaliste, Conservatoire d'espaces naturels Nord-Pas-de-Calais en het departement Pas-de-Calais. Het vierjarig project wordt gesteund door het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling en de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Trekker van het project is het Laboratorium voor Zoölogie van de Universiteit van Mons dat gespecialiseerd is in de studie van wilde bijen in Europa.

Een actieplan voor bestuivers is hoognodig. "Onze wilde bestuivers doen het namelijk zorgwekkend slecht”, zegt Jens D’ Haeseleer, bijenexpert van Natuurpunt. “Volgens IUCN zijn één op de 10 van de bijna 2.000 wilde bijen bedreigd in Europa. Eén op vier hommels wordt met uitsterven bedreigd. In Nederland staat 56 procent van de bijensoorten op de 'rode lijst', wat betekent dat die soorten bedreigd zijn. Voor België bestaat zo'n lijst (nog) niet, maar wellicht is de situatie er even alarmerend. Van zweefvliegen is de verspreiding minder gekend, maar vermoed wordt dat ook daar veel soorten sterk achteruitgegaan zijn de afgelopen decennia. In Vlaanderen staan 66 procent van de dagvlinders op de rode lijst."

Nochtans staat er veel op het spel. D’ Haeseleer: "De rol van bestuiving door insecten in de Europese landbouwsector wordt geschat op 22 miljard euro per jaar, wat overeenkomt met 10 procent van de totale productiewaarde van de landbouw. Zelfs 84 procent van de 264 landbouwgewassen in Europa zijn afhankelijk van bestuivers." Door in de regio Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen nauw te gaan samenwerken, kunnen acties ten behoeve van wilde bijen, zweefvliegen en vlinders beter gecoördineerd worden. Ter ondersteuning van het actieplan zal een zo groot mogelijk publiek geïnformeerd worden over de achteruitgang van wilde bestuivers. Vrijwilligers worden gemobiliseerd en opgeleid om waarnemingen te doen. Grensoverschrijdend komt er een database voor het verzamelen van verspreidingsgegevens.

Meer info: Interreg-project SAPOLL

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via