nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

11.04.2019 Franse boer krijgt terug gelijk in zaak tegen Monsanto

Landbouwer Paul François heeft in Lyon een nieuw proces gewonnen in de gerechtelijke strijd die hij sedert 2007 voert tegen het Amerikaanse bedrijf Monsanto, een filiaal van het Duitse Bayer. De man diende een klacht in nadat hij in 2004 ziek was geworden door het inademen van dampen uit een spuittoestel gevuld met de onkruidverdelger Lasso. In België verdween dat product al in 1992 van de markt, maar in Frankrijk duurde het tot 2007 vooraleer het verboden werd. De akkerbouwer in kwestie startte de rechtszaak omdat de etikettering volgens hem niet deugde. Ook verdacht hij Monsanto ervan dat zij op de hoogte waren van het risico op schadelijke gezondheidseffecten.

François kreeg al gelijk van de rechter in eerste aanleg in 2012 en in beroep in 2015, waarna Monsanto in Cassatie ging en de zaak opnieuw behandeld moest worden door het Hof van Beroep. In zijn arrest stelt het Hof dat Monsanto verantwoordelijk is voor de schade die het François berokkend heeft, omdat de gevaren van het product niet duidelijk waren weergegeven op de verpakking. Specifiek voor het risico bij het openen van de verpakking en het vullen van de tank van het spuittoestel had de firma gebruikers moeten waarschuwen.

De advocaat van Monsanto, Jean-Daniel Bretzner, betreurt het arrest. "Het haalt de verantwoordelijkheid van de fabrikant aan, maar Monsanto Frankrijk heeft nooit iets geproduceerd. De producent is het bedrijf Monsanto Europa. Dat is een derde partij in deze procedure", klinkt het. Meester Bretzner zei tijdens de zitting in februari al dat François nalatig was geweest toen hij dampen had ingeademd van het maïsherbicide Lasso, waarvan hij wist dat het een gevaarlijk product was.

Volgens de rechter treft het slachtoffer zelf geen schuld: "Een landbouwer is geen chemicus. De expertise die van hem verwacht mag worden, compenseert de gebrekkige informatie op het etiket niet." François was na het incident ziek geworden en werd langdurig opgenomen in het ziekenhuis. Sindsdien lijdt hij naar eigen zeggen aan ernstige neurologische aandoeningen. De rechtbank heeft zich zoals verwacht niet uitgesproken over mogelijke schadevergoedingen, omdat die aan bod zullen komen in een aparte rechtszaak. Wel heeft het Hof van Beroep Monsanto veroordeeld tot het betalen van 50.000 euro advocaatkosten aan de man.

Bron: Belga / Le Monde

Volg VILT ook via