nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.06.2019 Franse boeren zijn agressie van activisten meer dan beu

Nederland werd recent opgeschrikt door dierenrechtenactivisten die een varkenshouder opzij drumden om vervolgens zijn stal bijna een hele dag bezet te houden. In Frankrijk kennen ze het fenomeen al langer en hebben ze sinds kort een term voor agressie aan het adres van landbouwers: “agribashing”. De landbouworganisaties zijn de inbreuken in de persoonlijke levenssfeer van hun leden meer dan beu en beloven juridische stappen tegen elkeen die er zich nog aan waagt. Niet alleen veehouders zijn het slachtoffer. Het meest extreme voorbeeld, dat ook minister van Landbouw Didier Guillaume alarmeerde, betrof een akkerbouwer die eerst een camera op zich gericht kreeg tijdens het spuiten van zijn graan en vervolgens rake klappen moest incasseren.

FNSEA, het grootste syndicaat van landbouwers, heeft het niet begrepen op “radicale ideologen die een belangrijk deel van de Franse economie blindelings willen vernietigen”. Dat is een niet mis te verstane verwijzing naar milieu- en dierenbeschermers die met het Strafwetboek flirten wanneer ze hun ongenoegen over bepaalde landbouwpraktijken laten blijken. Veehouders voelen zich geïntimideerd door onbekenden die zich een toegang forceren tot hun erf. Daar komt nog het risico van ziekte-insleep bovenop wanneer activisten in de buurt van de stallen komen. Voor veehouders die voor de gezondheid van hun dieren sterk inzetten op bioveiligheid is dat wraakroepend.

De Franse boerenorganisaties hebben genoeg van de gewelddaden tegen hun leden die erop gericht zijn om media-aandacht uit te lokken. FNSEA belooft de eigen achterban dat ze voortaan een proces zullen aanspannen tegen dergelijke misdrijven. Het gaat dan niet alleen over inbraak in de stallen, maar bijvoorbeeld ook over het verspreiden van persoonsgegevens van landbouwers in een lastercampagne.

De waarschuwing aan het adres van activisten belet niet dat Franse landbouwbedrijven hun poorten open houden voor geïnteresseerde burgers. Recent werd nog de 29e editie van ‘Fermes ouvertes’ op gang getrokken, vergelijkbaar met de kijkboerderijen in Vlaanderen waar scholen op bezoek kunnen. Sedert 1990 bereikte FNSEA meer dan een miljoen schoolkinderen via bezoeken aan boerderijen.

Vanuit de sector wordt er dan ook bij gezegd dat de voorbeelden van fysieke agressie jegens landbouwers veel weerklank krijgen in de media, maar niet representatief zijn voor de relatie tussen boeren en burgers. Niet iedereen vindt het daarom ok dat de term ‘agribashing’ over de tongen rolt. Frans landbouwminister Didier Guillaume gebruikte het woord zelf al een keer om aan te geven dat hij bezorgd is over het stijgend aantal gevallen van agressie. Nieuwe voorvallen kunnen bij de overheid gemeld worden.

Bron: Pleinchamp.com / Terre-net / l'Ain agricole

Volg VILT ook via