nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

26.07.2019 Franse boerenorganisaties houden verzet tegen CETA vol

Het Franse parlement ratificeerde het Europees-Canadees handelsverdrag CETA met 266 stemmen voor, 213 tegen en 74 onthoudingen. De goedkeuring kwam er ondanks protest van milieugroeperingen en landbouworganisaties, en verdeelde de partij van president Emmanuel Macron. FNSEA, het grootste syndicaat van landbouwers, heeft zich altijd verzet tegen wat zij zien als een akkoord dat afbreuk doet aan hoge Europese standaarden en Franse kwaliteitsproducten. Meer bepaald hebben zij een probleem met de import aan nultarief van rund- en varkensvlees en de afgesproken importquota voor suiker en bio-ethanol uit Canada.

Verschillende ngo's hadden het Franse parlement opgeroepen om tegen het verdrag te stemmen, omdat het risico's inhoudt voor het milieu. De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg nam vorige dinsdag op vraag van verschillende parlementsleden nog het woord in het halfrond om meer bescherming voor het milieu te vragen. Een dag eerder riep de voormalige minister van Ecologische Transitie, Nicolas Hulot, in een open brief de parlementariërs nog op om "de moed te hebben om neen te zeggen”. Het verdrag opent volgens hem de deur voor gevaarlijke stoffen door het verzwakken van de gezondheidsnormen.

President Macron verdedigde het handelsakkoord met Canada, en uiteindelijk werd het ook goedgekeurd met een kleine meerderheid in het parlement. Binnen La Republique en Marche van Macron stemde de meerderheid voor, maar hebben ook 52 parlementsleden zich onthouden en negen leden tegengestemd. De linkse parlementsleden stemden allemaal tegen. Nu moet de Franse Senaat zich nog over CETA uitspreken. Het handelsverdrag is al voorlopig van kracht, maar moet nog door de 28 lidstaten geratificeerd worden om definitief in te gaan. Naast Frankrijk moeten nog 14 andere lidstaten dat doen. In eigen land heerste er bij de bepaling van het Belgische standpunt grote onenigheid over CETA. Toenmalig Waals minister-president belichaamde de weerstand van Franstalig België tegen het akkoord.

Het verdrag, waardoor douaneheffingen verdwijnen op 98 procent van de verhandelde producten en diensten tussen de EU en Canada, werd in februari 2017 door het Europees Parlement goedgekeurd. Ngo’s stonden niet alleen in hun verzet hiertegen. Ook de landbouworganisaties lieten, zeker in Frankrijk, van zich horen. FNSEA, als grootste syndicaat, en jongerenorganisatie Jeunes Agriculteurs mobiliseerden meermaals hun leden. Zij hebben geen goed oog in de import aan nultarief van ruim 65.000 ton rundvlees, ruim 80.000 ton varkensvlees en de overeengekomen contingenten voor suiker en bio-ethanol. Volgens de Franse boerenorganisaties zijn de productiestandaarden in Canada minder veeleisend.

Aangezien de Belgische agrovoedingsketen sterk op export gericht is, schatte het Ketenoverleg waarvan de landbouworganisaties deel uitmaken CETA minder negatief in dan de Franse landbouworganisaties dat doen. Het standpunt van Boerenbond was vooral ingegeven door kansen om onze exportpositie te verbeteren, bijvoorbeeld voor kaas en verwerkte groenten en fruit, en laat zich het snelst samenvatten als “Ja, maar …”. Meer op zijn hoede was het Algemeen Boerensyndicaat vanwege hun inschatting dat de import van extra vlees, ook al gaat het maar over 0,4 procent van de Europese varkensvleesconsumptie, toch een erg schadelijke impact kan hebben op een overvolle markt.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via